Publikacja „Innowacyjne rozwiązania w pracy z dziećmi cudzoziemskimi w systemie edukacji. Przykłady praktyczne”

Zbiór dobrych praktyk i inspiracji. Teksty są poświęcone autorskim działaniom podejmowanym w placówkach przyjmujących dzieci cudzoziemskie w Polsce i mającym na celu tworzenie zintegrowanej społeczności szkolnej. Wśród opisanych propozycji znajdują się m.in. zatrudnienie w szkole asystenta kulturowego lub asystentki kulturowej, działania skierowane do polskich rodziców i opiekunów/opiekunek oraz działania wspierające naukę języka polskiego jako drugiego.

Organizacja szkoły wielokulturowej Szkoła wielokulturowa
Skopiowano