Adaptacja kulturowa

Skopiowano
Centrum Edukacji Obywatelskiej
20 kwietnia 2023

Trudne sytuacje w klasie, w której są uczniowie i uczennice różnych narodowości

Webinarium pokazuje jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami, by zapewnić poczucie bezpieczeństwa wszystkim uczniom i uczennicom oraz jak przygotować się do pracy w klasie wielokulturowej.
Skopiowano
Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytet w Białymstoku
20 kwietnia 2023

Na uchodźczej ścieżce. Doświadczenie przymusowej migracji w procesie edukacji formalnej. Anna Młynarczuk-Sokołowska (2020)

Analiza szkolnego funkcjonowania dzieci uchodźczych oraz prezentacja kolejnych faz ich doświadczenia w oparciu o przykłady biograficzne.
Skopiowano
Centrum Edukacji Obywatelskiej
20 kwietnia 2023

Edukacja wielokulturowa

Publikacje poruszające tematykę migracji i różnorodności, wspierające nauczycieli w pracy w zmieniającej się rzeczywistości.
Skopiowano
Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego
3 kwietnia 2023

Spynka – program tworzenia w całej Polsce miejsc opieki i edukacji dla dzieci ukraińskich

Dzieci przygotowywane są do włączenia w system edukacyjny. Matki i dzieci otrzymują wsparcie w adaptacji do nowych warunków życia. Ukraińskie edukatorki szkolone są do pracy w Spynkach. Organizowane są dla dzieci Grupy Zabawowe (1-3 lata), Grupy Animacji Przedszolnej (3-6 lat) oraz grupy Dzienny Opiekun (0-4 lata). Program obejmuje również animacje zajęć dla dzieci z Ukrainy w punktach tymczasowego zakwaterowania w Polsce.
Skopiowano
Strefa WolnoSłowa
3 kwietnia 2023

„Szkoła o Migracji” – scenariusz zajęć, narzędziownik i podcast

Uczestnicy i uczestniczki programu szkoleniowo-edukacyjnego "Szkoła o Migracji" (osoby z mniejszych ośrodków miejskich, inicjujące i rozwijające działania społeczne, kulturalne i edukacyjne, które dotykają tematu migracji) przygotowali podcast, scenariusz warsztatów oraz narzędziownik, w których dzielą się dobrymi praktykami i dają kilka wskazówek do działania.
Skopiowano
Fundacja Szkoła z Klasą
5 stycznia 2023

„Lekcje przeciw polaryzacji”. Dwa scenariusze zajęć na temat społecznej polaryzacji poglądów

Scenariusz „Wyjdź poza czarno-biały świat" świetnie sprawdzi się w młodszych klasach, a „Między TAK i NIE” w klasach VII–VIII szkoły podstawowej oraz w szkole ponadpodstawowej.
Skopiowano
Fundacja Szkoła z Klasą
5 stycznia 2023

„Solidarność. Podaj dalej!” Program europejski Edukacja – równość – różnorodność

Publikacje zawierają m.in. scenariusze zajęć z analizy obrazu (zdjęcia wybitnych europejskich fotografów i fotografek), propozycje warsztatów pisarskich oraz ćwiczenia uczące wrażliwości i kompetencji międzykulturowych. Znajdziecie tu również omówienie ważnych tematów z życia społecznego i wyzwań współczesnego świata.
Skopiowano
Fundacja Szkoła z Klasą
5 stycznia 2023

„Od konfliktu do porozumienia, czyli jak rozmawiać, kiedy mamy różne perspektywy”

Materiał prezentuje cztery kroki do porozumienia i zachęca do przeprowadzenia na lekcji ćwiczenia bazującego na metodzie porozumienia bez przemocy (NVC – Nonviolent Communication).
Skopiowano
Fundacja Szkoła z Klasą
5 stycznia 2023

„Świat widziany wieloma oczami, czyli od empatii do tolerancji”

Scenariusze lekcji dla klas V–VIII szkół podstawowych oraz dla szkół ponadpodstawowych. Pozwalają doświadczyć empatycznego patrzenia na ludzi. Dzięki temu rozwijają w uczniach i uczennicach umiejętność budowania porozumienia z osobami o odmiennych poglądach, pochodzeniu etnicznym czy doświadczeniu życiowym.
Skopiowano
Ośrodek Rozwoju Edukacji
5 stycznia 2023

Publikacja „Międzykulturowość w szkole. Poradnik dla nauczycieli i specjalistów”

Materiał porusza problematykę edukacji dzieci i młodzieży o innym pochodzeniu niż polskie, osób z doświadczeniem migracyjnym oraz przedstawicieli i przedstawicielek mniejszości narodowych i etnicznych. Omawia adaptację kulturową, rozwiązania prawne i praktyczne rozwiązania w codziennej pracy z grupą wielokulturową.
Skopiowano
Fundacja Równie
5 stycznia 2023

Szczecin: Klub Wielokulturowy dla młodzieży

Klub dla młodzieży w wieku 13–18 lat założony przez Fundację Równie w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty 8. Działa w poniedziałki, środy i piątki w godz. 17.00–20.00 w bibliotece, a w soboty w godz. 10.00–13.00 organizuje wyjścia na miasto.
Skopiowano
Fundacja Instytut Przeciwdziałania Wykluczeniom
5 stycznia 2023

Szkolenia dla kadry nauczycielskiej „Równa Edukacja”

Oferowanych jest pięć różnych szkoleń: szkolenie z wyrównywania szans edukacyjnych; etyka słowa – równościowy język w pracy nauczycielskiej; szkolenie z uważnego słuchania i rozumienia emocji oraz potrzeb kadry nauczycielskiej i osób uczących się; kształtowanie postaw i strategii równościowych wśród kadry nauczycielskiej; od wykluczenia po afirmację. Postawy wobec inności i obcości w literaturze (warsztat dla osób nauczających języka polskiego)
Skopiowano