Szkoła wielokulturowa

Skopiowano
Centrum Edukacji Obywatelskiej
20 kwietnia 2023

Edukacja wielokulturowa

Publikacje poruszające tematykę migracji i różnorodności, wspierające nauczycieli w pracy w zmieniającej się rzeczywistości.
Skopiowano
Ośrodek Rozwoju Edukacji
5 stycznia 2023

Publikacja „Międzykulturowość w szkole. Poradnik dla nauczycieli i specjalistów”

Materiał porusza problematykę edukacji dzieci i młodzieży o innym pochodzeniu niż polskie, osób z doświadczeniem migracyjnym oraz przedstawicieli i przedstawicielek mniejszości narodowych i etnicznych. Omawia adaptację kulturową, rozwiązania prawne i praktyczne rozwiązania w codziennej pracy z grupą wielokulturową.
Skopiowano
Instytut Educare
4 września 2022

Webinar: Wojna i dzieci. Jak rozmawiać i co robić?

- Co obniża poziom lęku? - Jak rozmawiać z polskimi uczniami o wojnie? - Jakie formy zaangażowania w pomoc Ukrainie proponować uczniom? - W jaki sposób przygotować klasę i szkołę na przybycie uchodźców? - Skąd czerpać pomysły na zajęcia, integrację i nauczanie dzieci z Ukrainy?
Skopiowano
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
30 lipca 2022

Nowy uczeń w klasie, czyli lekcje wychowawcze

Zbiór linków do materiałów edukacyjnych i przewodników dla nauczycieli dotyczących kompetencji międzykulturowych.
Skopiowano
Ośrodek Rozwoju Edukacji
30 lipca 2022

Zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów z Ukrainy. Jak na nie odpowiadać?

Materiał informacyjny Ośrodka Rozwoju Edukacji (20 stron), opracowany przez Jolantę Rafał-Łuniewską, zawierający najważnejsze zmian w prawie oświatowym, ofertę szkoleniową ORE i propozycje działań, które mogą podjąć nauczyciele w pracy z uczniami z Ukrainy.
Skopiowano
Zintegrowana Platforma Edukacyjna
30 lipca 2022

Kompetencje międzykulturowe

Materiały edukacyjne dla rad pedagogicznych pod redakcją Marzeny Rafalskiej
Skopiowano
Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
3 czerwca 2022

Broszura „Głos nowego pokolenia”

Publikacja zwraca uwagę na obecność w Polsce młodzieży z doświadczeniem migracji. Przedstawia przykład działania skierowanego do tej grupy – program zajęć edukacyjno-integracyjnych, w ramach którego młode osoby mieszkające w Warszawie, ale pochodzące z krajów poza Unią Europejską opracowały autorskie komiksy. Prace obrazują spojrzenie autorek i autorów na ich sytuację w Polsce oraz doświadczenie migracji.
Skopiowano