Film z webinarium: Jak zarządzać szkołą, w której są migranci, by służyła wszystkim?

Webinarium odpowiada na pytania jak pomóc uczniom z doświadczeniem migracji w polskich szkołach jednocześnie troszcząc się o polskich uczniów, a także jak wspierać nauczycieli oraz zapewnić pomoc pedagogiczną i psychologiczną wszystkim potrzebującym.

Organizacja szkoły wielokulturowej Szkoła wielokulturowa
Skopiowano