Organizacja

Skopiowano
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
3 kwietnia 2023

Raport Eurydice: „Supporting Refugee Learners from Ukraine in Schools in Europe 2022”

Raport Sieci Informacji o Edukacji w Europie (Eurydice) o uchodźczych uczniach z Ukrainy w szkołach Europejskich w 2022 r. Zbiera systemowe rozwiązania i pomoc, której poszczególne państwa europejskie udzielają swoim szkołom w przyjmowaniu uczniów z Ukrainy.
Skopiowano
18 lutego 2023

System edukacji na Ukrainie

Opis systemu szkolnictwa oraz uznawalności stopni wykształcenia i tytułów w Polsce.
Skopiowano
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej
18 lutego 2023

Wielokulturowa szkoła

Materiały wypracowane w wielokulturowym zespole szkół w Środzie Wielkopolskiej dotyczące dobrych praktyk pracy z uczniami cudzoziemskimi. Przykłady statutu, zasad pracy z uczniem i pracy zespołu ds. wsparcia uczniów z doświadczeniem migracyjnym i inne.
Skopiowano
Warszawska Szkoła Ukraińska
15 września 2022

Zapewnienie edukacji eksternistycznej ukraińskim dzieciom w Polsce

Instrukcja na podstawie zebranych najlepszych praktyk
Skopiowano
14 września 2022

Otwieramy szkoły – jak stworzyć szkołę w biurowcu

W ramach akcji „Otwieramy szkoły” po wybuchu wojny na Ukrainie w dwa miesiące uruchomiono szkolę dla dzieci uchodźczych, realizującą ukraiński program nauczania. Szkoła, złożona z 11 klas, powstała w nietypowej przestrzeni, bo w warszawskim biurowcu.
Skopiowano
Ministerstwo Edukacji i Nauki
5 września 2022

Infolinia na temat edukacji w polskich szkołach i uczelniach

Informacje dla osób z Ukrainy dotyczące rozpoczęcia lub kontynuacji edukacji w polskich szkołach i uczelniach są udzielane w języku ukraińskim, rosyjskim i polskim.
Skopiowano
Instytut Educare
4 września 2022

Webinar: Wojna i dzieci. Jak rozmawiać i co robić?

- Co obniża poziom lęku? - Jak rozmawiać z polskimi uczniami o wojnie? - Jakie formy zaangażowania w pomoc Ukrainie proponować uczniom? - W jaki sposób przygotować klasę i szkołę na przybycie uchodźców? - Skąd czerpać pomysły na zajęcia, integrację i nauczanie dzieci z Ukrainy?
Skopiowano
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
1 sierpnia 2022

Praca z uczniem cudzoziemskim. Przewodnik dobrych praktyk dla dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i psychologów

Publikacja z 2011 roku, zawierająca m.in. przykładowe procedury przyjęcia ucznia, diagnozę i monitorowanie postępów, przygotowanie klasy i szkoły, dobre praktyki i przykładowe lekcje języka polskiego jako obcego.
Skopiowano
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
1 sierpnia 2022

Szkoła otwarta na uczniów z doświadczeniem migracji – rekomendacje dla dyrektorów

Prezentacja z warsztatów dla dyrektorów stojących przed trudnym zadaniem zorganizowania szkoły tak, by była ona otwarta na potrzeby nowych uczniów przybywających z zagranicy. Warsztaty odbyły się w ramach konferencji dedykowanej szczególnym potrzebom edukacyjnym uczniów, w tym cudzoziemskich, w Gdańsku w 2020 roku.
Skopiowano
Fundacja EMIC
1 sierpnia 2022

Szkolny system integracji, czyli dobre praktyki pracy w środowisku zróżnicowanym pod względem kraju pochodzenia

Zestaw gotowych narzędzi oraz pomysłów do wykorzystania, podzielony na etapy zgodnie z chronologią roku szkolnego. Zestaw powstał na podstawie długoletnich doświadczeń kilku szkół podstawowych i stanowi element publikacji „Wielogłos. Integracja uchodźców w polskich gminach” (str. 337–395).
Skopiowano
Katalyst Education
1 sierpnia 2022

PowerED: Jak przeciwdziałać wykluczeniu

Rekomendacje dla samorządów, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, jak w granicach obecnego prawa pomagać szkołom wspierać wszystkich uczniów.
Skopiowano
Sieć Organizacji Społecznych dla Edukacji
21 czerwca 2022

Dobre praktyki z Lublina, Krakowa i Sopotu

Jak zorganizować pracę asystentów i asystentek międzykulturowych w naszych szkołach? Jak władze samorządowe współpracują z organizacjami pozarządowymi i zatrudniają ukraińskie nauczycielki? Jak dobrze zorganizować edukację dla ukraińskich dzieci?
Skopiowano
Centrum Edukacji Obywatelskiej
3 czerwca 2022

Pakiet wiedzy dla dyrekcji szkół

Materiały na temat organizacji szkoły wielokulturowej i elementów, które mogą być ważne w kontekście pojawienia się w placówce dzieci z Ukrainy. Wśród treści znajdują się m.in.: aspekty prawne, organizacja kadry, dostosowanie programów nauczania, nauka w systemie ukraińskim.
Skopiowano
Miasto Stołeczne Warszawa
3 czerwca 2022

Przykładowy pakiet powitalny dla ucznia lub uczennicy z Ukrainy

Warszawski pakiet zawiera: schemat systemu edukacji w Polsce, kalendarz szkolny, porządek dnia, informację o rzeczach potrzebnych w szkole, dzienniczek ucznia/uczennicy, informację o zajęciach pozaszkolnych, informację, w jaki sposób można się zaprzyjaźnić z nowymi kolegami i koleżankami, system oceniania, wzory formularzy szkolnych, minisłowniczek podstawowych terminów szkolnych.
Skopiowano