Szkoła wielokulturowa

Skopiowano
Centrum Edukacji Obywatelskiej
26 marca 2024

Program „Polska-Ukraina. Razem w szkole”

W ramach projektu nauczyciele poznają metody skutecznego nauczania przedmiotów w różnorodnych klasach.
Skopiowano
Centrum Edukacji Obywatelskiej
18 lutego 2023

Film z webinarium: Jak zarządzać szkołą, w której są migranci, by służyła wszystkim?

Webinarium odpowiada na pytania jak pomóc uczniom z doświadczeniem migracji w polskich szkołach jednocześnie troszcząc się o polskich uczniów, a także jak wspierać nauczycieli oraz zapewnić pomoc pedagogiczną i psychologiczną wszystkim potrzebującym.
Skopiowano
Instytut Educare
4 września 2022

Webinar: Wojna i dzieci. Jak rozmawiać i co robić?

- Co obniża poziom lęku? - Jak rozmawiać z polskimi uczniami o wojnie? - Jakie formy zaangażowania w pomoc Ukrainie proponować uczniom? - W jaki sposób przygotować klasę i szkołę na przybycie uchodźców? - Skąd czerpać pomysły na zajęcia, integrację i nauczanie dzieci z Ukrainy?
Skopiowano
Centrum Edukacji Obywatelskiej
1 sierpnia 2022

Edukacja wielokulturowa. Praca z wielokulturowością w klasie i szkole

Zestaw publikacji i materiałów. Wielokulturowość dziś to zarówno sąsiedzi o innym pochodzeniu etnicznym, osoby o różnych poglądach religijnych, jak i niejednokrotnie dzieci migranckie w klasie.
Skopiowano
Fundacja EMIC
1 sierpnia 2022

„Dziecko cudzoziemskie w polskiej szkole. Szanse, wyzwania, refleksje”

Rekomendacje szkół opracowane w ramach seminarium przeprowadzonego w 2018 roku.
Skopiowano
Fundacja Szkoła z Klasą
4 lipca 2022

Podcast „O ukraińskich dzieciach w polskiej szkole”

Jak będzie wyglądała sytuacja w polskich szkołach po wakacjach? Jakie są różnice między polskim a ukraińskim systemem oświaty? W „Podcaście z Klasą” opowiada o tym Jaryna Jasnij – pracująca w Polsce edukatorka z Ukrainy.
Skopiowano
Fundacja Szkoła z Klasą
28 czerwca 2022

Razem w Klasie – weź udział w programie!

Program dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski. Pomaga w pracy z osobami z doświadczeniem migracji i uchodźstwa, zwłaszcza z dziećmi i młodzieżą z Ukrainy. To kompleksowe wsparcie dla szkół obejmujące: bezpłatne materiały edukacyjne, szkolenia online oraz indywidualne sesje z trenerami i trenerkami kompetencji wielokulturowych.
Skopiowano
Ośrodek Rozwoju Edukacji
3 czerwca 2022

Wielokulturowość w szkole. Materiały do pracy z uczniami z doświadczeniem migracji

Przewodnik dla osób nauczacjących oraz materiały dydaktyczne. Opisane działania i metody pracy koncentrują się m.in. na podniesieniu poziomu znajomości języka polskiego jako języka edukacji szkolnej oraz poprawie jakości pracy nauczycielskiej. W skład pakietu wchodzą narzędzia oraz materiały metodyczne do wykorzystania w klasach przygotowawczych. Dostępne są też przykłady działań, rekomendacje oraz wyniki projektów badawczych związanych z edukacją wobec wyzwań migracyjnych i edukacją międzykulturową. Część materiałów odnosi się do pracy asystentów i asystentek kulturowych oraz do roli nauczycielskiej we wspieraniu dzieci. Całość jest uzupełniona przykładami działań oraz literaturą związaną z obszarem wielokulturowości i wielojęzyczności.
Skopiowano
Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
3 czerwca 2022

Checklista dla szkół wielokulturowych

Przewodnik po najważniejszych zagadnieniach związanych z integracją wielokulturową. Przeznaczony dla szkół, do których uczęszczają lub będą uczęszczać dzieci z doświadczeniem migracji. Checklista ma pomóc zorganizować pracę szkoły w taki sposób, aby wspierać integrację oraz umożliwić jak najlepszą edukację wszystkim uczennicom i uczniom.
Skopiowano
Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
3 czerwca 2022

Publikacja „Innowacyjne rozwiązania w pracy z dziećmi cudzoziemskimi w systemie edukacji. Przykłady praktyczne”

Zbiór dobrych praktyk i inspiracji. Teksty są poświęcone autorskim działaniom podejmowanym w placówkach przyjmujących dzieci cudzoziemskie w Polsce i mającym na celu tworzenie zintegrowanej społeczności szkolnej. Wśród opisanych propozycji znajdują się m.in. zatrudnienie w szkole asystenta kulturowego lub asystentki kulturowej, działania skierowane do polskich rodziców i opiekunów/opiekunek oraz działania wspierające naukę języka polskiego jako drugiego.
Skopiowano
Hipolit CKZiU Środa Wielkopolska
3 czerwca 2022

Przykłady dobrych praktyk pracy z uczniami i uczennicami cudzoziemskimi

W prezentacji znajdują się informacje na temat diagnozy, którą warto przeprowadzić, działalności placówki jako wielokulturowej szkoły oraz zadań i sposobów pracy nauczycielskiej, także w nauczaniu zdalnym. Dodatkowo, jako inspirację do organizowania podobnych działań, umieszczono materiał relacjonujący „Tydzień kultury” organizowany pod hasłem wielokulturowości.
Skopiowano