Wielokulturowość w szkole. Materiały do pracy z uczniami z doświadczeniem migracji

Przewodnik dla osób nauczacjących oraz materiały dydaktyczne. Opisane działania i metody pracy koncentrują się m.in. na podniesieniu poziomu znajomości języka polskiego jako języka edukacji szkolnej oraz poprawie jakości pracy nauczycielskiej. W skład pakietu wchodzą narzędzia oraz materiały metodyczne do wykorzystania w klasach przygotowawczych. Dostępne są też przykłady działań, rekomendacje oraz wyniki projektów badawczych związanych z edukacją wobec wyzwań migracyjnych i edukacją międzykulturową. Część materiałów odnosi się do pracy asystentów i asystentek kulturowych oraz do roli nauczycielskiej we wspieraniu dzieci. Całość jest uzupełniona przykładami działań oraz literaturą związaną z obszarem wielokulturowości i wielojęzyczności.

Organizacja szkoły wielokulturowej Szkoła wielokulturowa
Skopiowano