Wsparcie nauczycieli

Skopiowano
Centrum Edukacji Obywatelskiej
26 marca 2024

Program „Polska-Ukraina. Razem w szkole”

W ramach projektu nauczyciele poznają metody skutecznego nauczania przedmiotów w różnorodnych klasach.
Skopiowano
Teach for Poland
7 grudnia 2023

W swoim języku

2. edycja bezpłatnego, półrocznego programu tutoringowo – rozwojowego dla edukatorek_ów pracujących z dziećmi z doświadczeniem migracji.
Skopiowano
Centrum Edukacji Obywatelskiej
18 lutego 2023

Jak wprowadzić OK Zeszyt, który ułatwia uczniom z Ukrainy naukę w polskiej szkole?

OK zeszyt to sposób na zajęcia adaptacyjne pomagające odnaleźć się w nowej szkolnej rzeczywistości.
Skopiowano
Związek Nauczycielstwa Polskiego
1 sierpnia 2022

Solidarni z Ukrainą. Zbiór porad i wskazówek dla szkół i nauczycieli oraz działań podejmownych przez ZNP w związku z sytuacją na Ukrainie

Znajduje się tu poradnik, jak zorganizować pracę w wielokulturowej szkole, wskazówki dla nauczycieli, materiały i pomocne w prowadzeniu lekcji, szkolenia, odezwy, listy i deklaracje ZNP oraz komunikaty po ukraińsku dla ukraińskich nauczycieli.
Skopiowano
Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
1 sierpnia 2022

„Model kształcenia nauczycieli do pracy w warunkach różnorodności”

„Model kształcenia nauczycieli do pracy w warunkach różnorodności”
Skopiowano
Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
3 czerwca 2022

Publikacja „Innowacyjne rozwiązania w pracy z dziećmi cudzoziemskimi w systemie edukacji. Przykłady praktyczne”

Zbiór artykułów napisanych przez nauczycielki i inne osoby pracujące w instytucjach oświatowych w Polsce. Teksty są poświęcone praktykom placówek przyjmujących dzieci cudzoziemskie w Polsce. Działania mają się przyczynić do powstania zintegrowanej wielokulturowej społeczności szkolnej. Opisane rozwiązania to m.in.: zatrudnienie w szkole pomocy nauczycielskiej lub osoby pracującej jako asystent międzykulturowy / asystentka międzykulturowa, działania skierowane do polskich rodziców, opiekunów i opiekunek (zwiększające ich wiedzę na temat uchodźstwa i migracji) oraz działania wspierające naukę języka polskiego jako drugiego.
Skopiowano
Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
3 czerwca 2022

Publikacja „Szkoła wielokulturowa – organizacja pracy i metody nauczania”

Książka jest zbiorem tekstów naukowych pisanych przez specjalistki i specjalistów w zakresie pedagogiki wielokulturowej pracujących w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W atrykułach są przedstawione wyniki badań dotyczących m.in.: organizacji zajęć z języka angielskiego jako drugiego, budowania relacji z rodzicami imigranckimi, których dzieci uczęszczają do szkoły, mechanizmów wykluczenia funkcjonujących w sposobie organizacji i prowadzenia szkoły, metod pracy w klasach, w których dzieci mają różne pochodzenie etniczne i narodowe, oraz różnych poziomów znajomości języka obowiązującego w szkole. Publikacja ma posłużyć jako wsparcie merytoryczne w określaniu metodologii i obszarów badań dotyczących sytuacji dzieci z doświadczeniem migracyjnym w szkołach w Polsce.
Skopiowano