Program edukacyjny dla szkół

Skopiowano
Fundacja Szkoła z Klasą
28 czerwca 2022

Razem w Klasie – weź udział w programie!

Program dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski. Pomaga w pracy z osobami z doświadczeniem migracji i uchodźstwa, zwłaszcza z dziećmi i młodzieżą z Ukrainy. To kompleksowe wsparcie dla szkół obejmujące: bezpłatne materiały edukacyjne, szkolenia online oraz indywidualne sesje z trenerami i trenerkami kompetencji wielokulturowych.
Skopiowano
Fundacja Polskie Forum Migracyjne
3 czerwca 2022

Warsztaty na temat edukacji międzykulturowej i migracji

Warsztaty międzykulturowe dla najmłodszych, warsztat o migrantach, migrantkach, uchodźczyniach i uchodźcach dla starszej młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz językowe gry miejskie. Celem tych ostatnich jest wzmacnianie kompetencji językowych uczniów i uczennic oraz wsparcie ich w przełamywaniu bariery językowej.
Skopiowano
Polska Akcja Humanitarna
3 czerwca 2022

„Wiem i Działam” to bezpłatny program edukacyjny PAH skierowany do szkół podstawowych, ponadpodstawowych i placówek wychowawczo-oświatowych

Jest to cykl 4 zajęć lekcyjnych, wychowawczych, pozalekcyjnych lub dla klubów wolontariatu. W ramach poszczególnych modułów uczniowie i uczennice rozmawiają, czym jest pomoc humanitarna, dlaczego jest potrzebna i jak można się w nią włączyć. Lekcje są dopasowane do grup wiekowych. Szkoły przystępujące do programu zobowiązują się do organizacji akcji o charakterze świadomościowym (np. wystawy tematycznej w szkole, pokazu filmu z dyskusją) lub zbiórki pieniędzy na działania pomocowe PAH.
Skopiowano