Materiały edukacyjne dla nauczycieli

Skopiowano
Sektor 3.0
6 października 2022

Artykuł o ukraińskim słowniku języka migowego

Języki migowe różnią się między sobą, dlatego osoby Głuche z różnych krajów potrzebują tłumaczeń. Materiał wyjaśnia, jak korzystać z aplikacji Spread Signs, która jest interaktywnym słownikiem języka migowego.
Skopiowano
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
1 sierpnia 2022

Intensywny kurs języka polskiego dla nauczycieli z Ukrainy

Przygotowany przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku dla dyrektorów i nauczycieli w związku z wojną w Ukrainie.
Skopiowano
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
30 lipca 2022

Solidarni z Ukrainą – migranci

Bezpłatna oferta szkoleniowa i wspomaganie skierowane do konkretnej szkoły/placówki przygotowana przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.
Skopiowano
Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA
30 lipca 2022

„Drama w edukacji o uchodźcach i uchodźczyniach. Scenariusze zajęć do pracy w szkołach”

Publikacja skupia się na humanistycznym aspekcie kryzysu migracyjnego (cz. I) oraz ćwiczeniach do wykorzystania podczas lekcji w szkole (cz. II). Autorzy i autorki proponują wykorzystanie dramy w edukacji międzykulturowej i uchodźczej. Ćwiczenia dostosowane są do różnych grup wiekowych.
Skopiowano
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
28 lipca 2022

„Potrzeby językowe uczniów przybywających z zagranicy w zakresie nauczania języka polskiego”

Artykuł opisuje sytuację szkolną osób z doświadczeniem migracji i przedstawia rozwiązania, jakie można wprowadzić w placówkach.
Skopiowano
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
28 lipca 2022

„Widzę cię, czyli o kompetencjach lektora języka polskiego dla uchodźców”

Artykuł na temat edukacji językowej osób z doświadczeniem uchodźczym i migracyjnym. Jak uczyć, a jednocześnie wspierać procesy integracyjne? Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach?
Skopiowano
Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja
28 lipca 2022

„Metodyka nauczania języka edukacji szkolnej uczniów z doświadczeniem migracji. Metoda JES-PL – matematyka”

Publikacja omawia, czym jest język edukacji szkolnej, i daje wskazówki, jak z nim pracować na lekcjach matematyki. Autorki: M. Pamuła-Behrens, M. Szymańska.
Skopiowano
Ośrodek Rozwoju Edukacji
28 lipca 2022

„Język polski dla cudzoziemców na przykładzie pracy z uczniami pochodzenia ukraińskiego – sugestie wspomagające”

Opis dobrych praktyk – realnych działań, które można podjąć w ramach edukacji dzieci z doświadczeniem migracji. Autorka: K. Pasławska-Iwanczewska.
Skopiowano
Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
28 lipca 2022

„Raport z badania systemu nauczania dzieci cudzoziemskich języka polskiego jako drugiego/obcego w szkołach w Polsce”

Wyniki badań przeprowadzonych w latach 2012–2014 i rekomendacje zmian. Autorki: K. Kubin, E. Pogorzała.
Skopiowano
Polska Akcja Humanitarna
28 lipca 2022

Sytuacja uchodźców w Polsce i na świecie

Poradnik dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Scenariusze zajęć na temat uchodźctwa.
Skopiowano
Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA
18 lipca 2022

„Drama wzmacnia. Drama w edukacji antydyskryminacyjnej i obywatelskiej”

Publikacja przybliżająca metodę dramy i pokazująca, jak można ją stosować w edukacji antydyskryminacyjnej i obywatelskiej. Zawiera przykładowe scenariusze dramowych warsztatów antydyskryminacyjnych dla uczniów i uczennic.
Skopiowano
Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA
18 lipca 2022

Dramowe historie uchodźców

Scenariusze zajęć do pracy z tematem uchodźstwa metodą dramy.
Skopiowano
Fundacja Szkoła z Klasą
28 czerwca 2022

Razem w Klasie – weź udział w programie!

Program dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski. Pomaga w pracy z osobami z doświadczeniem migracji i uchodźstwa, zwłaszcza z dziećmi i młodzieżą z Ukrainy. To kompleksowe wsparcie dla szkół obejmujące: bezpłatne materiały edukacyjne, szkolenia online oraz indywidualne sesje z trenerami i trenerkami kompetencji wielokulturowych.
Skopiowano
3 czerwca 2022

Materiały interaktywne dotyczące nauki na odległość (e-learning)

Zawierają różnorodne interaktywne lekcje, m.in. na temat RODO. Mogą być przydatne nauczycielom i nauczycielkom niezależnie od etapu edukacyjnego, a także innym osobom zainteresowanym tematyką edukacyjną. Z materiałów można korzystać online na platformie edukacyjnej Dzwonek.pl oraz offline w aplikacji mLibro.
Skopiowano