Materiały edukacyjne dla nauczycieli

Skopiowano
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
18 października 2022

Warszawa: bezpłatne szkolenia online – nauczanie języka polskiego jako języka obcego

24-godzinne szkolenie online adresowane do warszawskich nauczycielek i nauczycieli planujących nauczanie języka polskiego jako obcego.
Skopiowano
Inspirownia Edukacyjna
18 października 2022

Cykl webinarów „Ukraina w edukacji”

Nagrania z bezpłatnej ogólnopolskiej konferencji dla osób nauczających i edukujących, która odbyła się w marcu 2022 roku. Prelekcje na temat wojny, Ukrainy, wsparcia psychologicznego, dezinformacji, adaptacji kulturowej, nauczania języka polskiego oraz integracji młodych osób z Ukrainy.
Skopiowano
codzisiajrobimy.pl
18 października 2022

Rozmowa „Jak wspierać ucznia w grupie wielojęzycznej?”

Rozmowa na YouTubie z Magdaleną Raszewską, nauczycielką języka polskiego.
Skopiowano
codzisiajrobimy.pl
18 października 2022

Rozmowa „Jak uczyć języka polskiego jako obcego w szkole państwowej?”

Rozmowa na YouTubie z Katarzynę Kostro-Olechowską, nauczycielką języka polskiego.
Skopiowano
codzisiajrobimy.pl
18 października 2022

Rozmowa „Od czego zacząć pracę z uczniem z doświadczeniem migracji?”

Rozmowa na YouTubie z Marcinem Miłką, nauczycielem języka polskiego.
Skopiowano
Sektor 3.0
6 października 2022

Artykuł o ukraińskim słowniku języka migowego

Języki migowe różnią się między sobą, dlatego osoby Głuche z różnych krajów potrzebują tłumaczeń. Materiał wyjaśnia, jak korzystać z aplikacji Spread Signs, która jest interaktywnym słownikiem języka migowego.
Skopiowano
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
1 sierpnia 2022

Intensywny kurs języka polskiego dla nauczycieli z Ukrainy

Przygotowany przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku dla dyrektorów i nauczycieli w związku z wojną w Ukrainie.
Skopiowano
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
30 lipca 2022

Solidarni z Ukrainą – migranci

Bezpłatna oferta szkoleniowa i wspomaganie skierowane do konkretnej szkoły/placówki przygotowana przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.
Skopiowano
Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA
30 lipca 2022

„Drama w edukacji o uchodźcach i uchodźczyniach. Scenariusze zajęć do pracy w szkołach”

Publikacja skupia się na humanistycznym aspekcie kryzysu migracyjnego (cz. I) oraz ćwiczeniach do wykorzystania podczas lekcji w szkole (cz. II). Autorzy i autorki proponują wykorzystanie dramy w edukacji międzykulturowej i uchodźczej. Ćwiczenia dostosowane są do różnych grup wiekowych.
Skopiowano
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
28 lipca 2022

„Potrzeby językowe uczniów przybywających z zagranicy w zakresie nauczania języka polskiego”

Artykuł opisuje sytuację szkolną osób z doświadczeniem migracji i przedstawia rozwiązania, jakie można wprowadzić w placówkach.
Skopiowano
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
28 lipca 2022

„Widzę cię, czyli o kompetencjach lektora języka polskiego dla uchodźców”

Artykuł na temat edukacji językowej osób z doświadczeniem uchodźczym i migracyjnym. Jak uczyć, a jednocześnie wspierać procesy integracyjne? Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach?
Skopiowano
Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja
28 lipca 2022

„Metodyka nauczania języka edukacji szkolnej uczniów z doświadczeniem migracji. Metoda JES-PL – matematyka”

Publikacja omawia, czym jest język edukacji szkolnej, i daje wskazówki, jak z nim pracować na lekcjach matematyki. Autorki: M. Pamuła-Behrens, M. Szymańska.
Skopiowano
Ośrodek Rozwoju Edukacji
28 lipca 2022

„Język polski dla cudzoziemców na przykładzie pracy z uczniami pochodzenia ukraińskiego – sugestie wspomagające”

Opis dobrych praktyk – realnych działań, które można podjąć w ramach edukacji dzieci z doświadczeniem migracji. Autorka: K. Pasławska-Iwanczewska.
Skopiowano
Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
28 lipca 2022

„Raport z badania systemu nauczania dzieci cudzoziemskich języka polskiego jako drugiego/obcego w szkołach w Polsce”

Wyniki badań przeprowadzonych w latach 2012–2014 i rekomendacje zmian. Autorki: K. Kubin, E. Pogorzała.
Skopiowano