Checklista dla szkół wielokulturowych

Przewodnik po najważniejszych zagadnieniach związanych z integracją wielokulturową. Przeznaczony dla szkół, do których uczęszczają lub będą uczęszczać dzieci z doświadczeniem migracji. Checklista ma pomóc zorganizować pracę szkoły w taki sposób, aby wspierać integrację oraz umożliwić jak najlepszą edukację wszystkim uczennicom i uczniom.

Organizacja szkoły wielokulturowej Szkoła wielokulturowa
Skopiowano