Edukacja wielokulturowa. Praca z wielokulturowością w klasie i szkole

Zestaw publikacji i materiałów. Wielokulturowość dziś to zarówno sąsiedzi o innym pochodzeniu etnicznym, osoby o różnych poglądach religijnych, jak i niejednokrotnie dzieci migranckie w klasie.

Organizacja szkoły wielokulturowej Szkoła wielokulturowa
Skopiowano