Organizacja szkoły wielokulturowej

Skopiowano
Centrum Edukacji Obywatelskiej
26 marca 2024

Program „Polska-Ukraina. Razem w szkole”

W ramach projektu nauczyciele poznają metody skutecznego nauczania przedmiotów w różnorodnych klasach.
Skopiowano
Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej
26 marca 2024

Centrum Edukacji PCPM

Jest to pełnoprawna placówka edukacyjna, gdzie odbywają się lekcje matematyki, fizyki, historii i pozostałych przedmiotów szkolnych.
Skopiowano
Rzeczpospolita
11 marca 2024

„Polska szkoła. System trudny dla dzieci z Ukrainy”

Artykuł Joanny Ćwiek na temat możliwej przyczyny problemu jakim jest duża liczba dzieci z Ukrainy, będących poza polskim systemem edukacji.
Skopiowano
Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej, Fundacja Szkoła z Klasą
14 grudnia 2023

Doświadczenie migracyjne w szkole – badanie focusowe Fundacji Szkoła z Klasą

Badanie jest skierowane do osób mających na co dzień kontakt z młodzieżą z doświadczeniem uchodźstwa i dotyczy potrzeb tych młodych osób oraz osób z nimi pracujących. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: hubert.pajaczkowski@szkolazklasa.org.pl. Dla uczestników badania przewidziane są upominki.
Skopiowano
Teach for Poland
7 grudnia 2023

W swoim języku

2. edycja bezpłatnego, półrocznego programu tutoringowo – rozwojowego dla edukatorek_ów pracujących z dziećmi z doświadczeniem migracji.
Skopiowano
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
3 kwietnia 2023

Raport Eurydice: „Supporting Refugee Learners from Ukraine in Schools in Europe 2022”

Raport Sieci Informacji o Edukacji w Europie (Eurydice) o uchodźczych uczniach z Ukrainy w szkołach Europejskich w 2022 r. Zbiera systemowe rozwiązania i pomoc, której poszczególne państwa europejskie udzielają swoim szkołom w przyjmowaniu uczniów z Ukrainy.
Skopiowano
Centrum Edukacji Obywatelskiej
18 lutego 2023

Jak wprowadzić OK Zeszyt, który ułatwia uczniom z Ukrainy naukę w polskiej szkole?

OK zeszyt to sposób na zajęcia adaptacyjne pomagające odnaleźć się w nowej szkolnej rzeczywistości.
Skopiowano
18 lutego 2023

System edukacji na Ukrainie

Opis systemu szkolnictwa oraz uznawalności stopni wykształcenia i tytułów w Polsce.
Skopiowano
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
18 lutego 2023

Numer specjalny pisma „Meritum Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny” dotyczący ukraińskich uczniów w polskich szkołach.

Pierwsze refleksje, wskazówki, doświadczenia. Zawiera również m.in. informacje o ukraińskim systemie nauczania, pomysły na zabawy integracyjne czy odnośniki do materiałów w Internecie.
Skopiowano
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej
18 lutego 2023

Wielokulturowa szkoła

Materiały wypracowane w wielokulturowym zespole szkół w Środzie Wielkopolskiej dotyczące dobrych praktyk pracy z uczniami cudzoziemskimi. Przykłady statutu, zasad pracy z uczniem i pracy zespołu ds. wsparcia uczniów z doświadczeniem migracyjnym i inne.
Skopiowano
Centrum Edukacji Obywatelskiej
18 lutego 2023

Film z webinarium: Jak zarządzać szkołą, w której są migranci, by służyła wszystkim?

Webinarium odpowiada na pytania jak pomóc uczniom z doświadczeniem migracji w polskich szkołach jednocześnie troszcząc się o polskich uczniów, a także jak wspierać nauczycieli oraz zapewnić pomoc pedagogiczną i psychologiczną wszystkim potrzebującym.
Skopiowano
Warszawska Szkoła Ukraińska
15 września 2022

Zapewnienie edukacji eksternistycznej ukraińskim dzieciom w Polsce

Instrukcja na podstawie zebranych najlepszych praktyk
Skopiowano