Organizacja szkoły wielokulturowej

Skopiowano
Warszawska Szkoła Ukraińska
15 września 2022

Zapewnienie edukacji eksternistycznej ukraińskim dzieciom w Polsce

Instrukcja na podstawie zebranych najlepszych praktyk
Skopiowano
14 września 2022

Otwieramy szkoły – jak stworzyć szkołę w biurowcu

W ramach akcji „Otwieramy szkoły” po wybuchu wojny na Ukrainie w dwa miesiące uruchomiono szkolę dla dzieci uchodźczych, realizującą ukraiński program nauczania. Szkoła, złożona z 11 klas, powstała w nietypowej przestrzeni, bo w warszawskim biurowcu.
Skopiowano
Ministerstwo Edukacji i Nauki
5 września 2022

Infolinia na temat edukacji w polskich szkołach i uczelniach

Informacje dla osób z Ukrainy dotyczące rozpoczęcia lub kontynuacji edukacji w polskich szkołach i uczelniach są udzielane w języku ukraińskim, rosyjskim i polskim.
Skopiowano
Instytut Educare
4 września 2022

Webinar: Wojna i dzieci. Jak rozmawiać i co robić?

- Co obniża poziom lęku? - Jak rozmawiać z polskimi uczniami o wojnie? - Jakie formy zaangażowania w pomoc Ukrainie proponować uczniom? - W jaki sposób przygotować klasę i szkołę na przybycie uchodźców? - Skąd czerpać pomysły na zajęcia, integrację i nauczanie dzieci z Ukrainy?
Skopiowano
Teatr Barakah
19 sierpnia 2022

Warsztaty plastyczne w Krakowie

Teatr Barakah w ramach inicjatywy „Lato w mieście z UNICEF-em” zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 7 do 24 lat na bezpłatne warsztaty plastyczne. W każdym kolejnym tygodniu sierpnia 2022 roku będzie startowała kolejna grupa. Obowiązują zapisy e-mailowe.
Skopiowano
Nowohuckie Centrum Kultury
19 sierpnia 2022

Kraków Wspólnie – Lato w mieście

W sierpniu i wrześniu Nowohuckie Centrum Kultury zaprasza osoby w wieku od 7 do 24 lat na bezpłatne zajęcia edukacyjno-sportowe. Odbędą się warsztaty teatralne i taneczne oraz prezentowany w języku ukraińskim spektakl „Opowieści dla Sofijki”.
Skopiowano
Związek Nauczycielstwa Polskiego
1 sierpnia 2022

Solidarni z Ukrainą. Zbiór porad i wskazówek dla szkół i nauczycieli oraz działań podejmownych przez ZNP w związku z sytuacją na Ukrainie

Znajduje się tu poradnik, jak zorganizować pracę w wielokulturowej szkole, wskazówki dla nauczycieli, materiały i pomocne w prowadzeniu lekcji, szkolenia, odezwy, listy i deklaracje ZNP oraz komunikaty po ukraińsku dla ukraińskich nauczycieli.
Skopiowano
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
1 sierpnia 2022

Praca z uczniem cudzoziemskim. Przewodnik dobrych praktyk dla dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i psychologów

Publikacja z 2011 roku, zawierająca m.in. przykładowe procedury przyjęcia ucznia, diagnozę i monitorowanie postępów, przygotowanie klasy i szkoły, dobre praktyki i przykładowe lekcje języka polskiego jako obcego.
Skopiowano
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
1 sierpnia 2022

Szkoła otwarta na uczniów z doświadczeniem migracji – rekomendacje dla dyrektorów

Prezentacja z warsztatów dla dyrektorów stojących przed trudnym zadaniem zorganizowania szkoły tak, by była ona otwarta na potrzeby nowych uczniów przybywających z zagranicy. Warsztaty odbyły się w ramach konferencji dedykowanej szczególnym potrzebom edukacyjnym uczniów, w tym cudzoziemskich, w Gdańsku w 2020 roku.
Skopiowano
Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
1 sierpnia 2022

„Model kształcenia nauczycieli do pracy w warunkach różnorodności”

„Model kształcenia nauczycieli do pracy w warunkach różnorodności”
Skopiowano
Fundacja EMIC
1 sierpnia 2022

Szkolny system integracji, czyli dobre praktyki pracy w środowisku zróżnicowanym pod względem kraju pochodzenia

Zestaw gotowych narzędzi oraz pomysłów do wykorzystania, podzielony na etapy zgodnie z chronologią roku szkolnego. Zestaw powstał na podstawie długoletnich doświadczeń kilku szkół podstawowych i stanowi element publikacji „Wielogłos. Integracja uchodźców w polskich gminach” (str. 337–395).
Skopiowano
Centrum Edukacji Obywatelskiej
1 sierpnia 2022

Edukacja wielokulturowa. Praca z wielokulturowością w klasie i szkole

Zestaw publikacji i materiałów. Wielokulturowość dziś to zarówno sąsiedzi o innym pochodzeniu etnicznym, osoby o różnych poglądach religijnych, jak i niejednokrotnie dzieci migranckie w klasie.
Skopiowano
Fundacja EMIC
1 sierpnia 2022

„Dziecko cudzoziemskie w polskiej szkole. Szanse, wyzwania, refleksje”

Rekomendacje szkół opracowane w ramach seminarium przeprowadzonego w 2018 roku.
Skopiowano
Katalyst Education
1 sierpnia 2022

PowerED: Jak przeciwdziałać wykluczeniu

Rekomendacje dla samorządów, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, jak w granicach obecnego prawa pomagać szkołom wspierać wszystkich uczniów.
Skopiowano
Boston Consulting Group
7 lipca 2022

Wypoczynek dzieci ukraińskich i polskich Lato 2022

Pakiet wiedzy dla jednostek samorządu terytorialnego. Na potrzeby organizacji programu dostępne są fundusze od sponsorów.
Skopiowano