Utworzenie w szkole oddziału międzynarodowego

Fragment ustawy „Prawo oświatowe” mówiący o możliwości i warunkach tworzenia oddziałów międzynarodowych.

Ramy prawne
Skopiowano