Wydłużono okres legalnego pobytu w Polsce dla obywateli Ukrainy objętych ochroną czasową

Ramy prawne
Skopiowano