Dotacja przedszkolna dla jednostek samorządu terytorialnego nie obejmie dzieci z Ukrainy

Ramy prawne
Skopiowano