Wsparcie edukacji uczniów z Ukrainy będzie kontynuowane w roku szkolnym 2023/2024. MEiN nawiązał w tym celu współpracę z UNICEF.

Ramy prawne
Skopiowano