Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy

Tekst ujednolicony – stan prawny na 11 października 2022 r.

Ramy prawne
Skopiowano