Dane dotyczące liczby uczniów z Ukrainy korzystających z bezpłatnych zajęć z języka polskiego w poszczególnych szkołach w podziale na powiaty

Ramy prawne
Skopiowano