Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

Dokument reguluje zasady pobytu w Polsce uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy. Część ustawy (w szczególności art. 50–59) dotyczy kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży z Ukrainy, a także opieki nad nimi (w tym wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych).

Ramy prawne
Skopiowano