Rozporządzenie w sprawie kształcenia osób, które uczyły się w zagranicznych szkołach

Dokument określa warunki i tryb przyjmowania tych osób do placówek edukacyjnych na wszystkich poziomach i warunki tworzenia, organizacji oraz działania w szkołach oddziałów przygotowawczych. Opisuje sposób organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia. Określa też wysokość ewentualnego stypendium. Rozporządzenie z 31 sierpnia 2017 roku należy czytać łącznie z rozporządzeniem zmieniającym z 11 marca 2022 roku, które wprowadza niewielkie modyfikacje.

Ramy prawne
Skopiowano