Przykładowy pakiet powitalny dla ucznia lub uczennicy z Ukrainy

Warszawski pakiet zawiera: schemat systemu edukacji w Polsce, kalendarz szkolny, porządek dnia, informację o rzeczach potrzebnych w szkole, dzienniczek ucznia/uczennicy, informację o zajęciach pozaszkolnych, informację, w jaki sposób można się zaprzyjaźnić z nowymi kolegami i koleżankami, system oceniania, wzory formularzy szkolnych, minisłowniczek podstawowych terminów szkolnych.

Organizacja Organizacja szkoły wielokulturowej
Skopiowano