Praca z uczniem cudzoziemskim. Przewodnik dobrych praktyk dla dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i psychologów

Publikacja z 2011 roku, zawierająca m.in. przykładowe procedury przyjęcia ucznia, diagnozę i monitorowanie postępów, przygotowanie klasy i szkoły, dobre praktyki i przykładowe lekcje języka polskiego jako obcego.

Organizacja Organizacja szkoły wielokulturowej
Skopiowano