Prawo cudzoziemców do nauki szkolnej

Fragment ustawy „Prawo oświatowe”. Mówi o prawach związanych z obowiązkiem nauki przysługujących osobom, które nie mają polskiego obywatelstwa.

Ramy prawne
Skopiowano