Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej

Skopiowano
Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej, Fundacja Szkoła z Klasą
14 grudnia 2023

Doświadczenie migracyjne w szkole – badanie focusowe Fundacji Szkoła z Klasą

Badanie jest skierowane do osób mających na co dzień kontakt z młodzieżą z doświadczeniem uchodźstwa i dotyczy potrzeb tych młodych osób oraz osób z nimi pracujących. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: hubert.pajaczkowski@szkolazklasa.org.pl. Dla uczestników badania przewidziane są upominki.
Skopiowano
Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
28 lipca 2022

„Raport z badania systemu nauczania dzieci cudzoziemskich języka polskiego jako drugiego/obcego w szkołach w Polsce”

Wyniki badań przeprowadzonych w latach 2012–2014 i rekomendacje zmian. Autorki: K. Kubin, E. Pogorzała.
Skopiowano
Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
6 czerwca 2022

Publikacja „Dzieci lecą pierwszą klasą. Jak wspierać dziecko w sytuacji migracji i przeprowadzki? Wskazówki dla dorosłych”

W broszurze znajdują się pomocne wskazówki, jak rozmawiać z dziećmi o ich emocjach i doświadczeniach – zarówno przed przeprowadzką, jak i w nowym miejscu zamieszkania. Opisane są też przykłady działań, które mogą pomóc dzieciom w radzeniu sobie ze zmianami wynikającymi z migracji. Broszura została przygotowana z myślą o dzieciach w wieku od 3 do 12 lat.
Skopiowano
Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
6 czerwca 2022

Zbiór raportów dotyczących edukacji dzieci uchodźczych

Publikacje opisują dotychczasowe doświadczenia związane z kształceniem dzieci z doświadczeniem migracji. Wśród podejmowanych tematów są m.in. konflikty w szkołach, przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu, nauka języka polskiego.
Skopiowano
Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
3 czerwca 2022

Publikacja „Innowacyjne rozwiązania w pracy z dziećmi cudzoziemskimi w systemie edukacji. Przykłady praktyczne”

Zbiór artykułów napisanych przez nauczycielki i inne osoby pracujące w instytucjach oświatowych w Polsce. Teksty są poświęcone praktykom placówek przyjmujących dzieci cudzoziemskie w Polsce. Działania mają się przyczynić do powstania zintegrowanej wielokulturowej społeczności szkolnej. Opisane rozwiązania to m.in.: zatrudnienie w szkole pomocy nauczycielskiej lub osoby pracującej jako asystent międzykulturowy / asystentka międzykulturowa, działania skierowane do polskich rodziców, opiekunów i opiekunek (zwiększające ich wiedzę na temat uchodźstwa i migracji) oraz działania wspierające naukę języka polskiego jako drugiego.
Skopiowano
Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
3 czerwca 2022

Publikacja „Szkoła wielokulturowa – organizacja pracy i metody nauczania”

Książka jest zbiorem tekstów naukowych pisanych przez specjalistki i specjalistów w zakresie pedagogiki wielokulturowej pracujących w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W atrykułach są przedstawione wyniki badań dotyczących m.in.: organizacji zajęć z języka angielskiego jako drugiego, budowania relacji z rodzicami imigranckimi, których dzieci uczęszczają do szkoły, mechanizmów wykluczenia funkcjonujących w sposobie organizacji i prowadzenia szkoły, metod pracy w klasach, w których dzieci mają różne pochodzenie etniczne i narodowe, oraz różnych poziomów znajomości języka obowiązującego w szkole. Publikacja ma posłużyć jako wsparcie merytoryczne w określaniu metodologii i obszarów badań dotyczących sytuacji dzieci z doświadczeniem migracyjnym w szkołach w Polsce.
Skopiowano
Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
3 czerwca 2022

Checklista dla szkół wielokulturowych

Przewodnik po najważniejszych zagadnieniach związanych z integracją wielokulturową. Przeznaczony dla szkół, do których uczęszczają lub będą uczęszczać dzieci z doświadczeniem migracji. Checklista ma pomóc zorganizować pracę szkoły w taki sposób, aby wspierać integrację oraz umożliwić jak najlepszą edukację wszystkim uczennicom i uczniom.
Skopiowano
Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
3 czerwca 2022

Publikacja „Innowacyjne rozwiązania w pracy z dziećmi cudzoziemskimi w systemie edukacji. Przykłady praktyczne”

Zbiór dobrych praktyk i inspiracji. Teksty są poświęcone autorskim działaniom podejmowanym w placówkach przyjmujących dzieci cudzoziemskie w Polsce i mającym na celu tworzenie zintegrowanej społeczności szkolnej. Wśród opisanych propozycji znajdują się m.in. zatrudnienie w szkole asystenta kulturowego lub asystentki kulturowej, działania skierowane do polskich rodziców i opiekunów/opiekunek oraz działania wspierające naukę języka polskiego jako drugiego.
Skopiowano
Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
3 czerwca 2022

Asystentka międzykulturowa/ asystent międzykulturowy

Zbiór informacji o przepisach i procedurach związanych z zatrudnieniem takiej osoby.
Skopiowano
Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
3 czerwca 2022

Broszura „Głos nowego pokolenia”

Publikacja zwraca uwagę na obecność w Polsce młodzieży z doświadczeniem migracji. Przedstawia przykład działania skierowanego do tej grupy – program zajęć edukacyjno-integracyjnych, w ramach którego młode osoby mieszkające w Warszawie, ale pochodzące z krajów poza Unią Europejską opracowały autorskie komiksy. Prace obrazują spojrzenie autorek i autorów na ich sytuację w Polsce oraz doświadczenie migracji.
Skopiowano
Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
3 czerwca 2022

Książka „Migracja, tożsamość, dojrzewanie. Adaptacja kulturowa dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracyjnym”

Artykuły przybliżające różne aspekty doświadczenia migracji wśród dzieci i młodzieży, a w szczególności kwestie związane z kształtowaniem się tożsamości młodej osoby w kontekście tego doświadczenia.
Skopiowano
Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
3 czerwca 2022

Publikacje na temat pracy asystentek i asystentów kulturowych

Zawierają: przykłady i opisy dobrych praktyk związanych z działaniem asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich w szkołach, zachęty i inspiracje do nawiązania lub ulepszenia wzajemnej współpracy oraz opisy zmagań, prób i błędów w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań.
Skopiowano
Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
3 czerwca 2022

Seria filmowa „Narracje Migrantów”

Składa się z krótkich filmów dokumentalnych, których bohaterowie i bohaterki to osoby szukające dla siebie miejsca w Polsce. Filmy zostały tak opracowane, aby otwierać przestrzeń do dyskusji na tematy związane z różnorodnością społeczną, migracją i integracją społeczną. Służą jako narzędzia edukacyjne zarówno do zajęć z dziećmi i młodzieżą, jak i z osobami dorosłymi. Na stronie znajdują się też materiały pomocnicze, które można wykorzystać na lekcjach.
Skopiowano
Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
3 czerwca 2022

Materiały na temat asystentury międzykulturowej w szkole

Podstawowe informacje na temat roli asystentów i asystentek międzykulturowych razem z dodatkowymi materiałami. W pakiecie znajdują się: broszura pt. „Asystentka międzykulturowa i asystent międzykulturowy w szkole – doświadczenia”, checklista dla szkół współpracujących oraz książka „Innowacyjne rozwiązania w pracy z dziećmi cudzoziemskimi w systemie edukacji. Przykłady praktyczne”.
Skopiowano
Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
3 czerwca 2022

Warsztaty i konsultacje związane z różnorodnością społeczną. Adresowane do kadry szkół przyjmujących dzieci i młodzież z doświadczeniem migracyjnym

Konsultacje indywidualne z zakresu: przepisów dotyczących wspierania edukacji dzieci cudzoziemskich w szkole, nauczania języka polskiego jako drugiego/obcego, oceniania postępów w nauce dzieci z doświadczeniem migracji, współpracy z rodzicami, prowadzenia zajęć wspierających integrację.
Skopiowano