Relacje, postawy, zachowania

Skopiowano
30 października 2023

Paneuropa. Solidarni z Ukrainą

Komiks opowiadający historię o niesieniu pomocy uchodźcom, nadziei i męstwie.
Skopiowano
Centrum Edukacji Obywatelskiej
20 kwietnia 2023

Trudne sytuacje w klasie, w której są uczniowie i uczennice różnych narodowości

Webinarium pokazuje jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami, by zapewnić poczucie bezpieczeństwa wszystkim uczniom i uczennicom oraz jak przygotować się do pracy w klasie wielokulturowej.
Skopiowano
Fundacja Szkoła z Klasą
5 stycznia 2023

„Lekcje przeciw polaryzacji”. Dwa scenariusze zajęć na temat społecznej polaryzacji poglądów

Scenariusz „Wyjdź poza czarno-biały świat" świetnie sprawdzi się w młodszych klasach, a „Między TAK i NIE” w klasach VII–VIII szkoły podstawowej oraz w szkole ponadpodstawowej.
Skopiowano
Fundacja Szkoła z Klasą
5 stycznia 2023

„Solidarność. Podaj dalej!” Program europejski Edukacja – równość – różnorodność

Publikacje zawierają m.in. scenariusze zajęć z analizy obrazu (zdjęcia wybitnych europejskich fotografów i fotografek), propozycje warsztatów pisarskich oraz ćwiczenia uczące wrażliwości i kompetencji międzykulturowych. Znajdziecie tu również omówienie ważnych tematów z życia społecznego i wyzwań współczesnego świata.
Skopiowano
Fundacja Szkoła z Klasą
5 stycznia 2023

„Od konfliktu do porozumienia, czyli jak rozmawiać, kiedy mamy różne perspektywy”

Materiał prezentuje cztery kroki do porozumienia i zachęca do przeprowadzenia na lekcji ćwiczenia bazującego na metodzie porozumienia bez przemocy (NVC – Nonviolent Communication).
Skopiowano
Fundacja Szkoła z Klasą
5 stycznia 2023

„Świat widziany wieloma oczami, czyli od empatii do tolerancji”

Scenariusze lekcji dla klas V–VIII szkół podstawowych oraz dla szkół ponadpodstawowych. Pozwalają doświadczyć empatycznego patrzenia na ludzi. Dzięki temu rozwijają w uczniach i uczennicach umiejętność budowania porozumienia z osobami o odmiennych poglądach, pochodzeniu etnicznym czy doświadczeniu życiowym.
Skopiowano
Fundacja Instytut Przeciwdziałania Wykluczeniom
5 stycznia 2023

Szkolenia dla kadry nauczycielskiej „Równa Edukacja”

Oferowanych jest pięć różnych szkoleń: szkolenie z wyrównywania szans edukacyjnych; etyka słowa – równościowy język w pracy nauczycielskiej; szkolenie z uważnego słuchania i rozumienia emocji oraz potrzeb kadry nauczycielskiej i osób uczących się; kształtowanie postaw i strategii równościowych wśród kadry nauczycielskiej; od wykluczenia po afirmację. Postawy wobec inności i obcości w literaturze (warsztat dla osób nauczających języka polskiego)
Skopiowano
Stowarzyszenie LABiB
5 stycznia 2023

„Usłysz Reaguj” – podcasty i scenariusze zajęć

Materiały z projektu Strefy WolnoSłowej, który porusza kwestie związane z tematem przemocy wobec mniejszości kulturowych, narodowościowych i religijnych.
Skopiowano
Nomada. Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego
5 stycznia 2023

„Twarzą w twarz z niechęcią. Przewodnik dla pracowników społecznych”

Materiał o reagowaniu na przemoc motywowaną uprzedzeniami.
Skopiowano
Nomada. Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego
5 stycznia 2023

Komiks „3Z. Zobacz, zrozum, zareaguj”

Powstał z potrzeby reakcji na przemoc, której doświadczają w przestrzeni publicznej osoby o innym niż biały kolorze skóry, wyznawcy innej religii niż chrześcijańska, osoby nieheteronormatywne oraz przedstawiciele i przedstawicielki mniejszości etnicznych czy narodowych.
Skopiowano
uchodzcy.info
5 stycznia 2023

Czym jest mowa nienawiści?

Krótki materiał, który przybliża, czym jest hejt, i uczy, jak z nim walczyć.
Skopiowano
Zwolnieni z Teorii
5 stycznia 2023

Film „Sztama z Ukrainą”

Film polskiej młodzieży skierowany do koleżanek i kolegów z Ukrainy.
Skopiowano
Nomada. Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego
5 stycznia 2023

„Uchodźczynie i uchodźcy. Przewodnik dla kadry pedagogicznej”

Publikacja pomaga osobom nauczycielskim w przygotowaniu zajęć dla uczniów i uczennic oraz przybliża zagadnienia związane z uchodźstwem. Zawiera przykładowe scenariusze zajęć skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Można tam znaleźć także podstawowe informacje na temat islamu, Bliskiego Wschodu i uchodźstwa, w tym krótki rozdział o obecności osób z doświadczeniem uchodźczym na Dolnym Śląsku.
Skopiowano
Interkulturalni
3 stycznia 2023

„Życie w wielokulturowym środowisku szkolnym: podręcznik dla nauczycielek i nauczycieli”

Zbiór scenariuszy pomocnych w pracy z dziećmi z doświadczeniem migracji. Materiały zostały stworzone i pilotażowo zrealizowane w sześciu krajach europejskich (Słowenii, Austrii, Wielkiej Brytanii, Danii, Hiszpanii i Polsce).
Skopiowano