Relacje, postawy, zachowania

Skopiowano
Wielokulturowy Wrocław
6 października 2022

Wrocław: Projekt „Sztafeta Szkół – Stop Mowie Nienawiści”

Celem projektu jest uświadomienie, czym jest mowa nienawiści, dyskryminacja i przemoc z nienawiści. Projekt jest skierowany do wrocławskich szkół podstawowych i średnich: uczniów i uczennic, nauczycieli, pracowników administracyjnych i porządkowych, pedagogów i psychologów szkolnych, rodziców. Szkolenia są organizowane cyklicznie przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (Zespół Dialogu Międzykulturowego).
Skopiowano
Wielokulturowy Wrocław
31 lipca 2022

Warsztaty „Stereotypy – Uprzedzenia – Dyskryminacja”

Warsztaty dla dorosłych, które polegają na ćwiczeniach i grach prowadzonych w parach i w grupach, miniwykładach oraz dyskusjach. Warsztaty skierowane w szczególności do nauczycieli i pedagogów pracujących z dziećmi i młodzieżą we wrocławskich placówkach edukacyjnych. Organizowane cyklicznie przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (Zespół Dialogu Międzykulturowego).
Skopiowano
Migrant Info Point
31 lipca 2022

Materiały z projektu „Po pierwsze tolerancja”

Nagrania na YouTube z warsztatów dla dzieci migranckich „Po pierwsze tolerancja”. Dzieci i rodzice z doświadczeniem migracji opowiadają i odgrywają scenki na temat trudności, z jakimi mierzą się dzieci z innych krajów w Polsce, o wyzwaniach dla nauczycieli, różnych perspektywach, potrzebach dzieci, barierze językowej etc.
Skopiowano
Polska Akcja Humanitarna
31 lipca 2022

Pomocnik „Reagowanie na dyskryminujące słowa”

Publikacja przeznaczona dla nauczycieli i edukatorów jako pomoc w reagowaniu na trudne sytuacje podczas moderacji dyskusji związanych z edukacją globalną.
Skopiowano
Polska Akcja Humanitarna
31 lipca 2022

Bazgrolnik „Świat i ja”

Zadania dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, skoncentrowane na zmianie stereotypowego myślenia o problemach świata, kształtowaniu postawy sprawiedliwości i solidarności oraz promowaniu takie wartości, jak odpowiedzialność, szacunek i otwartość.
Skopiowano
Stowarzyszenie Na Styku
31 lipca 2022

Gra symulacyjna „Poczuj się jak migrant”

Gra, która powstała w Gdańsku z okazji Międzynarodowego Dnia Migrantów, przeznaczona jest dla uczniów klas piątych, szóstych, siódmych i ósmych. Ta innowacyjna edukacyjna zabawa fabularna dotyczy migracji, a przygotowana została do bezpłatnego wykorzystania przez szkoły.
Skopiowano
UNHCR
30 lipca 2022

„Nie Tylko Liczby”

Podręcznik i zestaw pomocy dydaktycznych do nauczania o migracji i uchodźctwie w Europie. Zestaw ma na celu ułatwienie nauczycielom angażowania młodzieży w wieku 12–18 lat w problematykę migracji i uchodźstwa.
Skopiowano
Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
3 czerwca 2022

Książka „Migracja, tożsamość, dojrzewanie. Adaptacja kulturowa dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracyjnym”

Artykuły przybliżające różne aspekty doświadczenia migracji wśród dzieci i młodzieży, a w szczególności kwestie związane z kształtowaniem się tożsamości młodej osoby w kontekście tego doświadczenia.
Skopiowano
Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
3 czerwca 2022

Publikacje na temat pracy asystentek i asystentów kulturowych

Zawierają: przykłady i opisy dobrych praktyk związanych z działaniem asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich w szkołach, zachęty i inspiracje do nawiązania lub ulepszenia wzajemnej współpracy oraz opisy zmagań, prób i błędów w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań.
Skopiowano
Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
3 czerwca 2022

Seria filmowa „Narracje Migrantów”

Składa się z krótkich filmów dokumentalnych, których bohaterowie i bohaterki to osoby szukające dla siebie miejsca w Polsce. Filmy zostały tak opracowane, aby otwierać przestrzeń do dyskusji na tematy związane z różnorodnością społeczną, migracją i integracją społeczną. Służą jako narzędzia edukacyjne zarówno do zajęć z dziećmi i młodzieżą, jak i z osobami dorosłymi. Na stronie znajdują się też materiały pomocnicze, które można wykorzystać na lekcjach.
Skopiowano
Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
3 czerwca 2022

Materiały na temat asystentury międzykulturowej w szkole

Podstawowe informacje na temat roli asystentów i asystentek międzykulturowych razem z dodatkowymi materiałami. W pakiecie znajdują się: broszura pt. „Asystentka międzykulturowa i asystent międzykulturowy w szkole – doświadczenia”, checklista dla szkół współpracujących oraz książka „Innowacyjne rozwiązania w pracy z dziećmi cudzoziemskimi w systemie edukacji. Przykłady praktyczne”.
Skopiowano
Polska Akcja Humanitarna
3 czerwca 2022

Animacja edukacyjna dla dzieci pt. „Sztuka pomagania” wraz z kartami pracy

Animacja to wprowadzenie w kwestię kryzysów humanitarnych i pomocy. Została stworzona z myślą o osobach w wieku 10–16 lat, ale sprawdza się w każdej grupie wiekowej. Można ją używać w całości lub wybrać fragmenty. Pod filmem zostały udostępnione karty do dyskusji dla różnych grup wiekowych, także dla dzieci, które mają 7–10 lat.
Skopiowano
Migrant Info Point
3 czerwca 2022

Zestawy gier i zabaw integracyjnych, które pomogą zwłaszcza na wczesnym etapie tworzenia grupy

Jeden z zestawów zawiera aktywności niewymagające znajomości języka, z drugiego można korzystać, kiedy dzieci znają już pierwsze słowa – pomoże to w ich utrwaleniu.
Skopiowano