Konsultacje dla szkół

Skopiowano
Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
3 czerwca 2022

Warsztaty i konsultacje związane z różnorodnością społeczną. Adresowane do kadry szkół przyjmujących dzieci i młodzież z doświadczeniem migracyjnym

Konsultacje indywidualne z zakresu: przepisów dotyczących wspierania edukacji dzieci cudzoziemskich w szkole, nauczania języka polskiego jako drugiego/obcego, oceniania postępów w nauce dzieci z doświadczeniem migracji, współpracy z rodzicami, prowadzenia zajęć wspierających integrację.
Skopiowano