Skopiowano
8 czerwca 2022

Dobra praktyka z Lublina

Jak władze samorządowe współpracują z organizacjami pozarządowymi i zatrudniają ukraińskie nauczycielki?
Q&A
Skopiowano
8 czerwca 2022

Dobra praktyka z Krakowa

jak zorganizować pracę asystentów i asystentek międzykulturowych w naszych szkołach
Q&A
Skopiowano
8 czerwca 2022

Wyciąg z rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy

Lekcje języka polskiego dla dzieci z Ukrainy, deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego, zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem, liczba uczniów w oddziałach/ grupach, oddziały przygotowawcze.
Q&A
Skopiowano
Fundacja Edukacja dla Demokracji
5 czerwca 2022

Specjalny program grantowy „Wspieramy Ukrainę” z budżetem blisko 4 milionów zł

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, szybka „ścieżka ukraińska” w programie RITA – Przemiany w regionie została przekształcona w nowy program grantowy „Wspieramy Ukrainę”. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych niosących pomoc ludności cywilnej w Ukrainie, a także uchodźcom wojennym trafiającym do Polski. Celem Programu jest wsparcie ww. odbiorców w kontekście wyzwań wynikających z wojny w Ukrainie.
Skopiowano
26 kwietnia 2022
Skopiowano
14 kwietnia 2022
Skopiowano