Skopiowano
Małgorzata Januszewicz
18 lipca 2022

„Pozdrowienia z Polski” – lekcje języka polskiego w formie audio

Bezpłatne materiały edukacyjne do odsłuchania i ćwiczenia w plikach PDF (poziom A1–A2). Mogą służyć zarówno do samodzielnej nauki, jak i do wykorzystania na lekcjach.
Skopiowano
Językowe Kontrowersje
18 lipca 2022

Pomoc językowa: język ukraiński i rosyjski

Zbiór materiałów pomagających w komunikacji z osobami z Ukrainy (m.in. minisłowniczki i zestaw mylonych słów – tzw. „fałszywych przyjaciół”).
Skopiowano
Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja
18 lipca 2022

„W polskiej szkole. Materiały do pracy z uczniami z doświadczeniem migracji”

Przewodnik wspierający nauczycielki i nauczycieli, którzy pracują z dziećmi z doświadczeniem migracji. Autorki: M. Pamuła-Behrens, M. Szymańska.
Skopiowano
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
18 lipca 2022

Pakiet edukacyjny „Ku wielokulturowej szkole w Polsce”

Publikacja zawiera programy nauczania języka polskiego jako drugiego dla I, II i III etapu kształcenia (przed reformą) wraz z opisem założeń dydaktycznych. Można tu również znaleźć propozycję procedury przyjęcia do szkoły dziecka cudzoziemskiego oraz praktyczne porady dotyczące diagnozy poziomu językowego.
Skopiowano
Fundacja Polskie Forum Migracyjne
18 lipca 2022

„Dzienniczek-słowniczek” – narzędzie dla dzieci pomocne w nauce języka polskiego

To swego rodzaju pamiętnik prowadzony przez dziecko. Jest stworzony w oparciu o technikę terapii logopedyczno-psychologicznej, tak zwany dziennik wydarzeń. Przyjazna forma „Dzienniczka” zachęca do korzystania z niego na co dzień.
Skopiowano
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
18 lipca 2022

Podstawy języka ukraińskiego dla nauczycieli z Polski

Cykl nagranych webinarów i prezentacji do samodzielnej nauki przygotowany przez Olgę Suchcicką – glottodydaktyczkę. Kurs płatny.
Skopiowano
Fundacja EMIC
18 lipca 2022

Materiały edukacyjne na temat migracji i wielokulturowości dla szkół podstawowych

Zestaw publikacji zawiera scenariusze zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, projektów uczniowskich i gier integracyjnych. W pakiecie są też rekomendacje dla szkół i program nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego.
Skopiowano
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
18 lipca 2022

Adaptacja ramowego programu nauki języka polskiego do potrzeb oddziałów przygotowawczych

Podstawą adaptacji jest obowiązujący „Ramowy program kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców”. Publikacja ma być pomocna w opracowaniu programu nauczania języka polskiego jako drugiego w oddziałach przygotowawczych w szkołach podstawowych.
Skopiowano
Urząd do Spraw Cudzoziemców
18 lipca 2022

Językowa podróż po Polsce

Poradnik metodyczny z programem nauczania języka polskiego jako obcego” (A1) Poradnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek przygotowujących młodzież w wieku 11–15 lat do rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego w polskich placówkach oświatowych. Autorki publikacji: A. Młynarczuk-Sokołowska, K. Szostak-Król.
Skopiowano
Centrum Edukacji Obywatelskiej
18 lipca 2022

Materiały do nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego

Zestaw zawierający poradniki metodyczne, raporty, propozycje programu nauczania języka polskiego jako drugiego i inne materiały przydatne w pracy z dziećmi niepolskojęzycznymi.
Skopiowano
Centrum Edukacji Obywatelskiej
18 lipca 2022

Gry wspierające nauczanie języka obcego

Propozycje prostych zabaw, które można wykorzystać na lekcjach lub zajęciach dodatkowych. Dzięki atrakcyjnej formie gry angażują dzieci i młodzież, a przez to pomagają w bardziej efektywnej nauce.
Skopiowano
Zintegrowana Platforma Edukacyjna
18 lipca 2022

Materiały do nauczania języka polskiego

Bezpłatne podręczniki, zeszyty ćwiczeń i materiały na temat nauczania języka polskiego jako drugiego.
Skopiowano
Fundacja Samodzielność od Kuchni
18 lipca 2022

Zdalne bezpłatne szkolenie z glottodydaktyki z komponentem regulacji emocjonalnej

Bezpłatny trening nauczania języka polskiego jako obcego (2. edycja: 25.07–06.08.2022 r.).
Skopiowano
Tutors.live
18 lipca 2022

Wakacyjne korepetycje dla osób z Ukrainy

Platforma bezpłatnie udostępniona do prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć z języka polskiego i innych przedmiotów. Można się zarejestrować jako osoba udzielająca korepetycji lub uczestnicząca w nich.
Skopiowano
Learnetic
17 lipca 2022

mTalent – specjalistyczne wsparcie w nauczaniu języka polskiego dla szkół i przedszkoli

Programy mTalent powstały jako pomoc w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. Sprawdzą się jednak również m.in. w ramach zajęć z dziećmi z Ukrainy.
Skopiowano