Newsletter edukacyjny 26.04.2022 r.

Szanowni Państwo,

dziś przede wszystkim chcemy zaprosić na nasze kolejne webinarium – tym razem porozmawiamy o centrach animacji dla ukraińskich rodzin i o wykorzystaniu edukacji ekologicznej w pracy z dziećmi uchodźczymi i polskimi. Ponieważ zbliża się maj – dla szkół miesiąc upływający pod znakiem egzaminów i przygotowań do klasyfikacji – w dzisiejszym newsletterze sporo uwagi poświęcamy ocenianiu uczniów i uczennic z doświadczeniem uchodźstwa. Liczymy również na Państwa zaangażowanie w pracę nad równymi szansami dla wszystkich osób uczących się w Polsce. W tym numerze znajdą Państwo również informację o programie Standardy Ochrony Dzieci – serdecznie zachęcamy do przyłączenia się do niego!

Webinaria SOS dla edukacji – zaproszenie

Zapraszamy serdecznie na kolejne webinarium realizowane przez Sieć Organizacji Społecznych dla Edukacji w czwartek, 28 kwietnia o godzinie 18.00. Porozmawiamy o dwóch propozycjach organizacji społecznych dla gmin:

  1. Program Spynka, czyli lokalne centra animacji dla ukraińskich i polskich dzieci.
  2. Jak wykorzystać edukację ekologiczno-przyrodniczą do integracji i poprawy dobrostanu?

W pierwszej części spotkania ekspertki Fundacji Rozwoju Dzieci przedstawią program Spynka prowadzony w partnerstwie z UNICEF. Pilotaż rozpocznie się niedługo w 30 centrach animacji w 4 województwach i obejmie 3 000 dzieci. Na program składają się m.in. prowadzenie grup zabawowych dla mam i małych dzieci, opieka tzw. dziennych opiekunów, a także działania na rzecz integracji i aktywizacji zawodowej matek małych dzieci.

W drugiej części webinarium pokażemy, jak prowadzić edukację w terenie z udziałem dzieci z Ukrainy i jak doświadczanie natury sprzyja integracji oraz redukuje napięcie i stres także polskich nauczycielek, nauczycieli i dzieci. Ekspertki z Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” zaprezentują propozycje zajęć edukacyjnych, które możecie zorganizować w Waszych gminach. 

Dla kogo?

Nasze webinaria są skierowane do władz samorządowych, w tym osób odpowiedzialnych za lokalną edukację (także z gmin i urzędów). Najbliższe spotkanie jest otwarte – zaproście także dyrekcje szkół, przedszkoli i instytucji kultury (w tym bibliotek i centrów aktywności) oraz osoby organizujące zajęcia pozalekcyjne, półkolonie itp. dla polskich i ukraińskich dzieci.

Przewidujemy także część dyskusyjną i zapraszamy do dzielenia się Waszymi doświadczeniami i pytaniami. Na koniec spotkania chcemy zebrać Państwa propozycje do obrad stolika edukacyjnego w czasie Okrągłego Stołu organizowanego przez samorządy 8–9 maja we Wrocławiu.

Webinaria SOS dla Edukacji odbywają się cyklicznie, raz w miesiącu (w razie konieczności częściej) w czwartki o godz. 18.00. Poniżej terminy i tematy kolejnych spotkań – prosimy o wpisanie dat w kalendarze 🙂

12.05.2022

Szkoła dobrostanu, nie tylko egzaminów. Jak to zrobić w naszej miejscowości? 

02.06.2022

Statuty szkolne. Co zrobić, żeby nie łamały praw dziecka, a jednocześnie wspierały budowanie postaw obywatelskich?

09.06.2022

Wyzwania i strategie dla lokalnej edukacji na nowy rok szkolny. Spotkanie dla samorządowców i dyrektorów placówek.

Egzamin ósmoklasisty i klasyfikowanie uczniów i uczennic z doświadczeniem uchodźstwa

Za miesiąc uczniów i uczennice polskich szkół czeka egzamin ósmoklasisty. Mają do niego podejść również osoby z Ukrainy. Mimo że część arkuszy ma być przetłumaczona na ich ojczysty język, nadal nie oznacza to równych możliwości. Różnice w programie, a także konieczność zdawania egzaminu z języka polskiego nie pozostawiają wątpliwości co do szans uchodźców i uchodźczyń, z których znaczna część jeszcze kilka miesięcy temu nie mówiła po polsku. Konsekwencją będzie segregacja w edukacji: większość młodzieży z Ukrainy dostanie się tylko do tych szkół, w których zostaną miejsca po przyjęciu polskich uczniów i uczennic.

Między innymi tę sprawę osoby i organizacje zajmujące się edukacją poruszyły w liście do premiera i liderów partii politycznych. Sygnatariusze i sygnatariuszki podkreślają brak pomysłu na systemowe rozwiązania i merytorycznych konsultacji w sprawie kształcenia dzieci i młodzieży z doświadczeniem uchodźczym, a także brak realnego wsparcia dla szkół i przerzucanie odpowiedzialności na samorządy.

Głos zabrał również Rzecznik Praw Obywatelskich. W apelu do ministra Czarnka zwraca uwagę, że „ignorowanie możliwości oraz potrzeb dzieci uchodźczych może prowadzić do nierówności w dostępie do nauki, dyskryminacji oraz ograniczania ich wolności i praw, czyli do naruszenia art. 70, 32 oraz 37 Konstytucji” i pyta o planowane przez ministerstwo zmiany.

Problem oceniania dotyczy nie tylko młodzieży kończącej szkołę podstawową. Zarówno osoby podpisane pod listem, jak i RPO wskazują, że na potrzeby ukraińskich uczniów i uczennic mogłyby odpowiedzieć oddziały przygotowawcze. W praktyce jednak często nie ma możliwości ich stworzenia. Wiąże się to z brakami lokalowymi i – przede wszystkim – kadrowymi. Tymczasem zrezygnować z klasyfikacji można jedynie w tych oddziałach. Inne rozwiązanie zaproponował senat – według jego projektu zmiany ustawy byłoby można zrezygnować z oceniania i klasyfikowania na rzecz oceny opisowej. Więcej na temat proponowanych zmian pisze „Portal Oświatowy”.

Standardy Ochrony Dzieci

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z programem Standardy Ochrony Dzieci prowadzonym przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Jest on adresowany do wszystkich organizacji i instytucji pracujących z dziećmi i ma na celu przeciwdziałanie przemocy. Program traktuje bezpieczeństwo dzieci szeroko i zwraca uwagę m.in. na:

  • bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne młodych osób,
  • ochronę danych osobowych i wizerunku dzieci,
  • bezpieczny dostęp do internetu,
  • pogłębianie świadomości na temat tych zagadnień.

Na program składają się: opracowana przez FDDS polityka ochrony dzieci zawierająca szczegółowe wytyczne dla poszczególnych placówek oraz wsparcie edukacyjne dla pracowniczek i pracowników, rodziców, opiekunek i opiekunów, a także dla samych dzieci.

Archiwum newsletterów i grupa SOS dla edukacji

W newsletterach przekazujemy najważniejsze informacje, piszemy o innowacjach w edukacji i dobrych praktykach. Żeby mogli Państwo wrócić do wcześniejszych wydań, na naszej stronie uruchomiłyśmy ich archiwum. Warto zajrzeć – większość treści wciąż jest bardzo aktualna.

Zapraszamy też do naszej grupy na Facebooku – to miejsce wymiany wiadomości i doświadczeń pomiędzy osobami, którym zależy na mądrej i wartościowej edukacji.

Newsletter
Skopiowano