Skopiowano
Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja
17 lipca 2022

„W polskiej szkole” – materiały do pracy w oddziałach przygotowawczych w pierwszym etapie edukacyjnym

Materiały uzupełniające treści polskich podręczników. Ich celem jest pomoc w nauczaniu języka polskiego jako języka edukacji szkolnej.
Skopiowano
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
17 lipca 2022

Lekcje w języku ukraińskim

Zbiór linków do filmów omawiających wybrane zagadnienia przedmiotowe w języku ukraińskim.
Skopiowano
Instytut Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
17 lipca 2022

„Z polskim na co dzień” – publikacje pomocne w pracy z osobami z doświadczeniem migracji

Materiały przygotowane dla polskich dzieci poza granicami kraju. Mogą być wsparciem również w nauczaniu dzieci imigranckich w Polsce.
Skopiowano
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
17 lipca 2022

„Dawniej to było” – materiały edukacyjne do nauki historii Polski

Pakiet zawiera podręcznik dla osób nauczających i dzieci, poradnik dydaktyczny, filmy, scenariusze lekcji, bazę ilustracji i gry interaktywne.
Skopiowano
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
17 lipca 2022

Padlet „Sieć nauczycieli pracujących z uczniami z doświadczeniem migracji”

Wirtualna biblioteczka dla osób nauczających. Zawiera m.in. adresy stron internetowych, ciekawe publikacje z zakresu międzykulturowości oraz materiały do wykorzystania w szkołach.
Skopiowano
Zintegrowana Platforma Edukacyjna
17 lipca 2022

Seria „Lektury dostępne”

Multimedialne książki i ćwiczenia do edukacji językowej i polonistycznej. Służą utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.
Skopiowano
Pomorska Fundacja Języka Polskiego i Kultury Polskiej Polija
17 lipca 2022

Lektury Pełne Kultury – karty pracy

Streszczenia polskich lektur napisane językiem dostosowanym do możliwości uczniów i uczennic. Karty zawierają też zadania rozwijające umiejętności językowe i sprawdzające wiedzę oraz rozumienie lektury.
Skopiowano
Zintegrowana Platforma Edukacyjna
17 lipca 2022

Bezpłatne materiały do pracy w oddziałach przygotowawczych

Materiały MEiN oraz linki do bezpłatnych podręczników i innych zasobów edukacyjnych wspierających osoby nauczające.
Skopiowano
Zintegrowana Platforma Edukacyjna
17 lipca 2022

Materiały przedmiotowe w języku angielskim

Abstrakty lekcji i inne materiały na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Mogą stanowić znaczącą pomoc edukacyjną dla ukraińskich dzieci i młodzieży oraz dla osób nauczających posługujących się językiem angielskim.
Skopiowano
Centrum Edukacji Obywatelskiej
17 lipca 2022

Rozmawiajmy o uchodźcach. Punkty widzenia. Klub dobrej rozmowy

Materiał zachęcający młodzież do stworzenia w szkole przestrzeni, w której będzie można otwarcie i merytorycznie wymieniać myśli o uchodźstwie. Poradnik przedstawia możliwości, jakie daje Klub dobrej rozmowy, i pokazuje, jak go stworzyć.
Skopiowano
Centrum Edukacji Obywatelskiej
17 lipca 2022

Rozmowa o uchodźcach w Polsce. Scenariusze lekcji

Dwie lekcje, które mają pomóc młodym osobom zrozumieć doświadczenia uchodźcze, w tym sytuację na polsko-białoruskiej granicy (sierpień–wrzesień 2021 roku). Uczniowie i uczennice będą mieli okazję porozmawiać o kryzysie postaw obywatelskich. Wypracują też zasady pomocne podczas rozmów na budzące emocje tematy (zwłaszcza dotyczące migracji i uchodźstwa).
Skopiowano
Centrum Edukacji Obywatelskiej
17 lipca 2022

Zbiór merytorycznych artykułów o migracjach

Teksty szczegółowo opisujące zjawisko migracji. Mogą wspierać nauczycieli i nauczycielki w realizacji zajęć z tej tematyki.
Skopiowano
Koalicja Otwarty Kraków
10 lipca 2022

Letnia Szkoła Pomocy Humanitarnej

Program szkoleniowy dla wolontariuszy i wolontariuszek aktywnych w miejskim systemie wolontariatu oraz w organizacjach wspierających osoby przybyłe z Ukrainy. Składa się z 8 sesji, które odbywają się w letnie środy (od 13.07 do 31.08.2022 r.) w Krakowie.
Skopiowano
Boston Consulting Group
7 lipca 2022

Wypoczynek dzieci ukraińskich i polskich Lato 2022

Pakiet wiedzy dla jednostek samorządu terytorialnego. Na potrzeby organizacji programu dostępne są fundusze od sponsorów.
Skopiowano
WiseEuropa
7 lipca 2022
Skopiowano