Q&A

Skopiowano
9 czerwca 2022

Pytania i odpowiedzi

Lista pytań i konkretnych odpowiedzi dotyczących edukacji ukraińskich dzieci w Polsce.
Q&A
Skopiowano
9 czerwca 2022

Dobra praktyka z Sopotu

Jak usprawnić komunikację i przepływ informacji z nowoprzybyłymi osobami z Ukrainy?
Q&A
Skopiowano
8 czerwca 2022

Dobra praktyka z Lublina

Jak władze samorządowe współpracują z organizacjami pozarządowymi i zatrudniają ukraińskie nauczycielki?
Q&A
Skopiowano
8 czerwca 2022

Dobra praktyka z Krakowa

jak zorganizować pracę asystentów i asystentek międzykulturowych w naszych szkołach
Q&A
Skopiowano
8 czerwca 2022

Wyciąg z rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy

Lekcje języka polskiego dla dzieci z Ukrainy, deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego, zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem, liczba uczniów w oddziałach/ grupach, oddziały przygotowawcze.
Q&A
Skopiowano