Publikacja „Szkoła wielokulturowa – organizacja pracy i metody nauczania”

Książka jest zbiorem tekstów naukowych pisanych przez specjalistki i specjalistów w zakresie pedagogiki wielokulturowej pracujących w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W atrykułach są przedstawione wyniki badań dotyczących m.in.: organizacji zajęć z języka angielskiego jako drugiego, budowania relacji z rodzicami imigranckimi, których dzieci uczęszczają do szkoły, mechanizmów wykluczenia funkcjonujących w sposobie organizacji i prowadzenia szkoły, metod pracy w klasach, w których dzieci mają różne pochodzenie etniczne i narodowe, oraz różnych poziomów znajomości języka obowiązującego w szkole. Publikacja ma posłużyć jako wsparcie merytoryczne w określaniu metodologii i obszarów badań dotyczących sytuacji dzieci z doświadczeniem migracyjnym w szkołach w Polsce.

Organizacja szkoły wielokulturowej Wsparcie nauczycieli
Skopiowano