Publikacja „Innowacyjne rozwiązania w pracy z dziećmi cudzoziemskimi w systemie edukacji. Przykłady praktyczne”

Zbiór artykułów napisanych przez nauczycielki i inne osoby pracujące w instytucjach oświatowych w Polsce. Teksty są poświęcone praktykom placówek przyjmujących dzieci cudzoziemskie w Polsce. Działania mają się przyczynić do powstania zintegrowanej wielokulturowej społeczności szkolnej. Opisane rozwiązania to m.in.: zatrudnienie w szkole pomocy nauczycielskiej lub osoby pracującej jako asystent międzykulturowy / asystentka międzykulturowa, działania skierowane do polskich rodziców, opiekunów i opiekunek (zwiększające ich wiedzę na temat uchodźstwa i migracji) oraz działania wspierające naukę języka polskiego jako drugiego.

Organizacja szkoły wielokulturowej Wsparcie nauczycieli
Skopiowano