Organizacja szkoły wielokulturowej

Skopiowano
23 czerwca 2022

Jak zaplanować, zorganizować, sfinansować zajęcia wakacyjne dla ukraińskich i polskich dzieci UNICEF

Laurat Raca z UNICEF opowiada o wsparciu związanym z organizacją zajęć edukacyjnych, integracyjnych i rekreacyjnych dla dzieci ukraińskich oraz polskich podczas wakacji.
Skopiowano
23 czerwca 2022

Jak zaplanować, zorganizować, sfinansować zajęcia wakacyjne dla ukraińskich i polskich dzieci? Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Ewa Grodek z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej opowiada o wsparciu związanym z organizacją zajęć edukacyjnych, integracyjnych i rekreacyjnych dla dzieci ukraińskich oraz polskich podczas wakacji.
Skopiowano
Sieć Organizacji Społecznych dla Edukacji
21 czerwca 2022

Dobre praktyki z Lublina, Krakowa i Sopotu

Jak zorganizować pracę asystentów i asystentek międzykulturowych w naszych szkołach? Jak władze samorządowe współpracują z organizacjami pozarządowymi i zatrudniają ukraińskie nauczycielki? Jak dobrze zorganizować edukację dla ukraińskich dzieci?
Skopiowano
Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
3 czerwca 2022

Publikacja „Innowacyjne rozwiązania w pracy z dziećmi cudzoziemskimi w systemie edukacji. Przykłady praktyczne”

Zbiór artykułów napisanych przez nauczycielki i inne osoby pracujące w instytucjach oświatowych w Polsce. Teksty są poświęcone praktykom placówek przyjmujących dzieci cudzoziemskie w Polsce. Działania mają się przyczynić do powstania zintegrowanej wielokulturowej społeczności szkolnej. Opisane rozwiązania to m.in.: zatrudnienie w szkole pomocy nauczycielskiej lub osoby pracującej jako asystent międzykulturowy / asystentka międzykulturowa, działania skierowane do polskich rodziców, opiekunów i opiekunek (zwiększające ich wiedzę na temat uchodźstwa i migracji) oraz działania wspierające naukę języka polskiego jako drugiego.
Skopiowano
Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
3 czerwca 2022

Publikacja „Szkoła wielokulturowa – organizacja pracy i metody nauczania”

Książka jest zbiorem tekstów naukowych pisanych przez specjalistki i specjalistów w zakresie pedagogiki wielokulturowej pracujących w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W atrykułach są przedstawione wyniki badań dotyczących m.in.: organizacji zajęć z języka angielskiego jako drugiego, budowania relacji z rodzicami imigranckimi, których dzieci uczęszczają do szkoły, mechanizmów wykluczenia funkcjonujących w sposobie organizacji i prowadzenia szkoły, metod pracy w klasach, w których dzieci mają różne pochodzenie etniczne i narodowe, oraz różnych poziomów znajomości języka obowiązującego w szkole. Publikacja ma posłużyć jako wsparcie merytoryczne w określaniu metodologii i obszarów badań dotyczących sytuacji dzieci z doświadczeniem migracyjnym w szkołach w Polsce.
Skopiowano
Ośrodek Rozwoju Edukacji
3 czerwca 2022

Wielokulturowość w szkole. Materiały do pracy z uczniami z doświadczeniem migracji

Przewodnik dla osób nauczacjących oraz materiały dydaktyczne. Opisane działania i metody pracy koncentrują się m.in. na podniesieniu poziomu znajomości języka polskiego jako języka edukacji szkolnej oraz poprawie jakości pracy nauczycielskiej. W skład pakietu wchodzą narzędzia oraz materiały metodyczne do wykorzystania w klasach przygotowawczych. Dostępne są też przykłady działań, rekomendacje oraz wyniki projektów badawczych związanych z edukacją wobec wyzwań migracyjnych i edukacją międzykulturową. Część materiałów odnosi się do pracy asystentów i asystentek kulturowych oraz do roli nauczycielskiej we wspieraniu dzieci. Całość jest uzupełniona przykładami działań oraz literaturą związaną z obszarem wielokulturowości i wielojęzyczności.
Skopiowano
Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
3 czerwca 2022

Checklista dla szkół wielokulturowych

Przewodnik po najważniejszych zagadnieniach związanych z integracją wielokulturową. Przeznaczony dla szkół, do których uczęszczają lub będą uczęszczać dzieci z doświadczeniem migracji. Checklista ma pomóc zorganizować pracę szkoły w taki sposób, aby wspierać integrację oraz umożliwić jak najlepszą edukację wszystkim uczennicom i uczniom.
Skopiowano
Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
3 czerwca 2022

Publikacja „Innowacyjne rozwiązania w pracy z dziećmi cudzoziemskimi w systemie edukacji. Przykłady praktyczne”

Zbiór dobrych praktyk i inspiracji. Teksty są poświęcone autorskim działaniom podejmowanym w placówkach przyjmujących dzieci cudzoziemskie w Polsce i mającym na celu tworzenie zintegrowanej społeczności szkolnej. Wśród opisanych propozycji znajdują się m.in. zatrudnienie w szkole asystenta kulturowego lub asystentki kulturowej, działania skierowane do polskich rodziców i opiekunów/opiekunek oraz działania wspierające naukę języka polskiego jako drugiego.
Skopiowano
Hipolit CKZiU Środa Wielkopolska
3 czerwca 2022

Przykłady dobrych praktyk pracy z uczniami i uczennicami cudzoziemskimi

W prezentacji znajdują się informacje na temat diagnozy, którą warto przeprowadzić, działalności placówki jako wielokulturowej szkoły oraz zadań i sposobów pracy nauczycielskiej, także w nauczaniu zdalnym. Dodatkowo, jako inspirację do organizowania podobnych działań, umieszczono materiał relacjonujący „Tydzień kultury” organizowany pod hasłem wielokulturowości.
Skopiowano
Centrum Edukacji Obywatelskiej
3 czerwca 2022

Pakiet wiedzy dla dyrekcji szkół

Materiały na temat organizacji szkoły wielokulturowej i elementów, które mogą być ważne w kontekście pojawienia się w placówce dzieci z Ukrainy. Wśród treści znajdują się m.in.: aspekty prawne, organizacja kadry, dostosowanie programów nauczania, nauka w systemie ukraińskim.
Skopiowano
Miasto Stołeczne Warszawa
3 czerwca 2022

Przykładowy pakiet powitalny dla ucznia lub uczennicy z Ukrainy

Warszawski pakiet zawiera: schemat systemu edukacji w Polsce, kalendarz szkolny, porządek dnia, informację o rzeczach potrzebnych w szkole, dzienniczek ucznia/uczennicy, informację o zajęciach pozaszkolnych, informację, w jaki sposób można się zaprzyjaźnić z nowymi kolegami i koleżankami, system oceniania, wzory formularzy szkolnych, minisłowniczek podstawowych terminów szkolnych.
Skopiowano
Szkoła Podstawowa nr 18 w Poznaniu
3 czerwca 2022

Przykładowy pakiet powitalny dla ucznia lub uczennicy z Ukrainy

Dokument zawiera podstawowe informacje o placówce, systemie Librus, ważnych miejscach w szkole (takich jak sekretariat, biblioteka, gabinet pielęgniarki), organizacji roku szkolnego, skali ocen, formularzach szkolnych, zajęciach obowiązkowych i dodatkowych a także o obowiązujących zasadach. Publikacja jest dwujęzyczna: po polsku i po ukraińsku.
Skopiowano
Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja
3 czerwca 2022

Oddział przygotowawczy w polskiej szkole

W poradniku znajdują się informacje związane z tworzeniem oddziałów przygotowawczych: podstawowe zasady, dostosowanie programów nauczania, nauczanie języka polskiego oraz przykładowy scenariusz lekcji języka polskiego.
Skopiowano
Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
3 czerwca 2022

Asystentka międzykulturowa/ asystent międzykulturowy

Zbiór informacji o przepisach i procedurach związanych z zatrudnieniem takiej osoby.
Skopiowano