Integracja

Skopiowano
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
6 października 2022

Poczucie bezpieczeństwa w grupie

Artykuł Tomasza Tajchmana o nowym procesie grupowym w klasach, do których dołączyły osoby z Ukrainy.
Skopiowano
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
6 października 2022

Pierwsze kroki w szkole. Wielkopolski informator edukacyjny dla cudzoziemców

Informator dla rodziców, uczniów i uczennic z doświadczeniem migracji. Wyjaśnia, jak działają polskie szkoły, również w odniesieniu do Wielkopolski.
Skopiowano
Ukraiński Dom
31 lipca 2022

Kanał informacyjny w języku ukraińskim

Kanał na YouTube zawiera praktyczne wskazówki dotyczące różnych aspektów życia w Polsce i funkcjonowania w ramach prawnych i w różnych strukturach społecznych, m.in zapisy dzieci do żłobków, przedszkoli i szkół czy adaptacja najmłodszych w przedszkolu.
Skopiowano
Druha We Mnie Masz
31 lipca 2022

Program „Druha we mnie masz”

Program stworzony przez polską młodzież w celu niesienia pomocy ukraińskim rówieśnikom i rówieśniczkom (licealistom/ licealistkom oraz studentom/ studentkom). Działania skupiają się na dwóch obszarach: zwykłego przyjacielskiego wsparcia (w formie rozmowy, spaceru, wspólnej kawy) oraz pomocy w szkole czy uczelni (zapoznanie z systemem edukacji, wsparcie przy rekrutacji, pomoc z zaaklimatyzowaniem się w nowym miejscu).
Skopiowano
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
31 lipca 2022

Dobry start uczniów z doświadczeniem migracji w szkole

Doktor Beata Katarzyna Jędryka z Uniwersytetu Warszawskiego w swoim artykule umieszczonym w czasopiśmie „Języki obce w szkole” (numer 2/2022) diagnozuje i opisuje wyzwania oraz prezentuje autorską koncepcję intensywnego treningu językowego.
Skopiowano
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
31 lipca 2022

Czego potrzebuje współczesna szkoła wielokulturowa? Polszczyzna jako język szkolnej edukacji – refleksje nauczycieli oddziału przygotowawczego

Przedmiotem artykułu jest podsumowanie dwuletnich działań podjętych przez zespół nauczycielek i nauczycieli. Celem tych działań była pomoc dzieciom w jak najszybszym opanowaniu polszczyzny jako języka szkolnej edukacji. Umiejętności komunikacyjne, choć ważne, nie są bowiem wystarczające do osiągnięcia sukcesu edukacyjnego.
Skopiowano
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
30 lipca 2022

„Inny w polskiej szkole. Poradnik dla nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi”

Poradnik z 2010 roku zawiera kwestie dostosowania treści, oceniania, przykładowe scenariusze lekcji wychowawczych, przykłady dobrych praktyk i przykładowe karty informacyjne (dokumentacja szkolna).
Skopiowano
Zintegrowana Platforma Edukacyjna
30 lipca 2022

„Przygody Innego. Bajki międzykulturowe na rzecz integracji dzieci cudzoziemskich”

Program edukacyjny wspierający proces przygotowania dzieci w wieku 6–9 lat do spotkania z Obcym/Innym i tym samym integracji dzieci cudzoziemskich, które mieszkają w Polsce.
Skopiowano
Związek Nauczycielstwa Polskiego
3 czerwca 2022

Poradnik „Nasza szkoła Waszym domem”

Publikacja przygotowana przez ZNP ma pomóc zorganizować pracę w szkole, gdy pojawią się w niej uczennice i uczniowie z Ukrainy. W poradniku znajdują się praktyczne wskazówki na temat komunikacji, integracji dzieci i młodzieży, włączania rodziców w podejmowane działania oraz wsparcia psychologicznego.
Skopiowano
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
3 czerwca 2022

Scenariusze lekcji „Wszyscy o wszystkim mało wiemy”

Zbiór 5 scenariuszy wprowadzających do tematów wielokulturowości, współczesnych migracji i kryzysu azylowego. Każdy ze scenariuszy opiera się na reportażu, który jest punktem wyjścia do rozmowy. Materiał został przygotowany z myślą o starszych uczniach i uczennicach szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Skopiowano
UNHCR
3 czerwca 2022

Bajki z krajów uchodźców. Poruszanie kwestii uchodźców w klasie

Scenariusze lekcyjne dla nauczycieli i nauczycielek. W materiałach można znaleźć wiele bajek z Syrii, Afganistanu, Sudanu, Sri Lanki, Somalii, Iranu, Gruzji, Etiopii, Czeczeni i Białorusi wraz ze scenariuszami lekcji prowadzonych w oparciu o te opowieści. Bajki są przeznaczone dla dzieci od 7 roku życia.
Skopiowano
mamyprojekt.pl
3 czerwca 2022

Karty pracy w języku ukraińskim „Chcemy Was poznać!”

Karty dla młodszych dzieci pomagające w integracji.
Skopiowano