Broszura „Głos nowego pokolenia”

Publikacja zwraca uwagę na obecność w Polsce młodzieży z doświadczeniem migracji. Przedstawia przykład działania skierowanego do tej grupy – program zajęć edukacyjno-integracyjnych, w ramach którego młode osoby mieszkające w Warszawie, ale pochodzące z krajów poza Unią Europejską opracowały autorskie komiksy. Prace obrazują spojrzenie autorek i autorów na ich sytuację w Polsce oraz doświadczenie migracji.

Szkoła wielokulturowa
Skopiowano