Wykorzystanie metody dramy w walce z dyskryminacją w szkole

Nagrania webinariów, które wprowadzają w tematykę dramy i pokazują, jak można z nią pracować w ramach zajęć antydyskryminacyjnych – jak rozmawiać o uchodźstwie, jak pokazywać skutki mowy nienawiści itp.

Webinaria Webinaria i szkolenia
Skopiowano