„Raport z badania systemu nauczania dzieci cudzoziemskich języka polskiego jako drugiego/obcego w szkołach w Polsce”

Wyniki badań przeprowadzonych w latach 2012–2014 i rekomendacje zmian. Autorki: K. Kubin, E. Pogorzała.

Materiały edukacyjne dla nauczycieli Webinaria i szkolenia
Skopiowano