Rozmowa „Od czego zacząć pracę z uczniem z doświadczeniem migracji?”

Rozmowa na YouTubie z Marcinem Miłką, nauczycielem języka polskiego.

Materiały edukacyjne dla nauczycieli Webinaria i szkolenia
Skopiowano