Rozmowa „Jak uczyć języka polskiego jako obcego w szkole państwowej?”

Rozmowa na YouTubie z Katarzynę Kostro-Olechowską, nauczycielką języka polskiego.

Materiały edukacyjne dla nauczycieli Webinaria i szkolenia
Skopiowano