Rozmowa „Jak wspierać ucznia w grupie wielojęzycznej?”

Rozmowa na YouTubie z Magdaleną Raszewską, nauczycielką języka polskiego.

Materiały edukacyjne dla nauczycieli Webinaria i szkolenia
Skopiowano