„Potrzeby językowe uczniów przybywających z zagranicy w zakresie nauczania języka polskiego”

Artykuł opisuje sytuację szkolną osób z doświadczeniem migracji i przedstawia rozwiązania, jakie można wprowadzić w placówkach.

Materiały edukacyjne dla nauczycieli Webinaria i szkolenia
Skopiowano