Opowiadanie terapeutyczne o przyjaźni możliwej pomimo bariery językowej i wojny

Poza opowiadaniem w dwóch wersjach językowych (po polsku i ukraińsku) udostępniony materiał zawiera zestaw porad, jak można przygotować polskie dzieci na przyjęcie do szkół ukraińskich rówieśników i rówieśniczek.

Integracja, empatia, zrozumienie Wsparcie psychologiczne
Skopiowano