Bezpłatna, telefoniczna pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa w języku rosyjskim i ukraińskim +48 22 255 22 02.

Dobrostan uczniów z doświadczeniem migracji Wsparcie psychologiczne
Skopiowano