Kurs “Wsparcie ucznia w kryzysie”

Kurs internetowy dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych. Pomaga on radzić sobie z reakcjami na stres m.in. poprzez łatwe ćwiczenia uspokajające, które można wykonywać w ramach regularnej praktyki w klasie.

Integracja, empatia, zrozumienie Wsparcie psychologiczne
Skopiowano