Jak przygotować klasę na przyjęcie uczniów z Ukrainy? Materiały dla nauczycieli

Gotowe scenariusze i narzędzia przydatne do przeprowadzenia zajęć, które mają na celu integrację, budowanie relacji, tworzenie przestrzeni do wyrażania emocji i współpracy. Lekcje są przeznaczone dla uczennic i uczniów wszystkich klas szkół podstawowych.

Integracja, empatia, zrozumienie Wsparcie psychologiczne
Skopiowano