Kraków: Bezpłatne wsparcie psychologiczne dla społeczności ukraińskiej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

Pomoc udzielana jest bezpośrednio w siedzibie Ośrodka przy ul. Radziwiłłowskiej 8b w godzinach między 8:00 a 20:00 lub za pomocą komunikatorów internetowych po uprzednim umówieniu. Pomoc jest udzielana przez psychologa mówiącego w języku ukraińskim lub przez interwentów Ośrodka z tłumaczeniem osoby mówiącej w języku ukraińskim. Kontakt telefoniczny pod nr telefonu 12 421 92 82 lub mailowo na adres sekretariat@oik.krakow.pl

Dobrostan uczniów z doświadczeniem migracji Wsparcie psychologiczne
Skopiowano