Materiały interaktywne dotyczące nauki na odległość (e-learning)

Zawierają różnorodne interaktywne lekcje, m.in. na temat RODO. Mogą być przydatne nauczycielom i nauczycielkom niezależnie od etapu edukacyjnego, a także innym osobom zainteresowanym tematyką edukacyjną. Z materiałów można korzystać online na platformie edukacyjnej Dzwonek.pl oraz offline w aplikacji mLibro.

Materiały edukacyjne dla nauczycieli Webinaria i szkolenia
Skopiowano