Materiały dla osób nauczających związane z edukacją globalną i medialną

Pozwolą przeprowadzić lekcje na różnych szkolnych przedmiotach czy godzinie wychowawczej. Dzięki nim młodzi ludzie lepiej zrozumieją sytuację – często niełatwą – wokół nich.

Materiały edukacyjne dla nauczycieli Webinaria i szkolenia
Skopiowano